Velika večina podjetij dober del svojega časa nameni upravljanju financ, ki so skrbno načrtovane in pod stalnim nadzorom. Denar mora biti porabljen smotrno in smiselno, zato je tudi vzpostavljenih kar nekaj mehanizmov, ki to omogočajo. Kaj pa čas, ure, ki jih zaposleni preživijo na delovnem mestu, na neštetih sestankih? Po navadi podjetja zelo dobro upravljajo svoje finance, pozabljajo pa, da je čas tudi denar.

In posledično, koliko vas neučinkoviti sestanki stanejo? Koliko ur preživite vi ali pa vaši zaposleni na sestankih? Čas, ki ga namenjamo za sestanke (virtualne in v živo) se iz leta v leto povečuje. V času covid-19 epidemije se je povprečno število sestankov povečalo za 12,9 % ravno na račun virtualnih sestankov, prisotnih pa je tudi več udeležencev (13,5 %)2. Različne raziskave kažejo, da je kar ena tretjina naših sestankov neučinkovitih, letna ocena izgubljenega denarja zaradi neučinkovitih sestankov se giba okoli 37 milijard dolarjev1! V eni izmed raziskav so menedžerji ocenili, da je kar 71 % njihovih sestankov neučinkovitih7, medtem ko so v drugi raziskavi zaposleni poročali, da v povprečju preživijo 31 delovnih ur mesečno na neučinkovitih sestankih.