V interesu uspešnega podjetja je, da ima zdrav in motiviran kader, ki je pripravljen na nove poslovne izzive. V korporativnem svetu je vedno več podjetij, tudi svetovno znanih – Facebook, Google, Johnson and Johnson, IBM, ki se zavedajo, da vlaganje v zaposlenega ni strošek, temveč nujna in izredno profitabilna naložba.

V Sloveniji je bil korak naprej za zdravje na delovnem mestu narejen leta 2011, ko je bil sprejet Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), po katerem so delodajalci dolžni načrtovati in izvajati promocijo na delovnem mestu ter zagotoviti sredstva za izvajanje. To je bil dober začetek na dolgi poti. Sprejetje zakona je bilo posledica zavedanja, da vsak izostanek od dela povzroči dodatne stroške podjetju, ker se projekti ne izpeljejo v dogovorjenem roku. Posledično se pri zaposlenih zaradi tega pojavi stres, ki je »tihi ubijalec«.

Pri zaposlenih se moramo danes vprašati tudi o kakovosti njihovega življenja, ki pomembno vpliva na njihovo delovno zadovoljstvo, zavzetost in posledično na delovno uspešnost. Starejša delovna populacija, upokojenci in žal tudi nekateri mladi se znajdejo v ciklu iskanja zdravniške ali psihološke pomoči, ki jo dopolnjujejo z vsakodnevno uporabo pomirjeval ali antidepresivov. Vse to pa je lahko posledica slabih delovnih pogojev, navad ali življenjskega sloga, ki posameznika pogosto pahne v desocializacijo in depresijo.

Korist skrbi za zdravje je obojestranska, ne samo za zaposlene, temveč tudi za vodstvo. Sodeč po praksah posameznih podjetij se povečata delovna uspešnost in zadovoljstvo, zmanjša pritisk (občutek/doživljanje stresa), med zaposlenimi pa se povečata tudi skrb za lastno zdravje in posledično produktivnost. To pa vodi tudi v večjo uspešnost podjetja, saj vemo, da fizična kondicija močno vpliva na produktivnost in čustveno stabilnost zaposlenih.

Korporativni welness v Sloveniji in tujini

Preveč podjetij se še vedno odloča za hitre rešitve, namesto celostnih programov, ki dejansko prinašajo rezultate. Praksa je trenutno takšna, da se večina podjetij v Sloveniji odloči za košarice sadja kot primer malice, organizirajo enkratno delavnico s predavanjem … in tako v nedogled brez občutnih izboljšav. Zaposlenim se na začetku zdi vsebina uporabna, vendar kmalu po izvedbi ukrepa začetno navdušenje upade in vse je spet po starem.

Prakse, ki jih uporabljajo podjetja v tujini, pa so zelo različne. Večinoma zaposlenim nudijo:

Podjetja, ki se tovrstnih ukrepov lotijo uspešno in dolgoročno, mesečno plačujejo takšne programe, z zavedanjem, da je to vrednostna naložba podjetja na dolgi rok.

Trenda, ki spodbujata korporativni welness

1. Sladkor in lahko dostopna industrijsko predelana hrana
Kljub ozaveščenosti ljudi o slabostih sladkorja, je marketing tako močan in jih pritegne h konzumiranju predelane hrane, saj je hitro dostopna in ima ugodno ceno. Na življenjski slog posameznika zato močno vplivata socialno okolje in socialno ekonomski status.

2. Premalo gibanja
Debelost postaja epidemija sodobnega sveta. V letu 2020 se bo vsak osmi od 10 moških in vsaka sedma od 10 žensk soočala s prekomerno težo. To je 75 odstotkov celotne zdravstvene populacije (po raziskavi, ki jo je opravila Medicinska fakulteta, 2014). Zavedati pa se moramo, da odvečna teža ni le vizualna težava. V veliki meri je povezana tudi s kopico zdravstvenih nevšečnosti: diabetes tipa 2, povišan krvni sladkor, težave s srčno-žilnim sistemom, težave s ščitnico itd.

Zakaj »wellness«?

V Sloveniji še vedno počasi korakamo za drugimi evropskimi državami in po navadi ukrepamo z zamudo. Po podatkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, naj bi vsak evro, namenjen promociji zdravja na delovnem mestu, prinašal zaradi manjših stroškov izostajanja z dela, donos v višini od 2,5 do 4,8 evra.

Pri delu z ljudmi moramo upoštevati, da smo narejeni za gibanje in preživljanje časa v naravi. Prav tako so naša telesa prilagojena za naravno, ne procesirano hrano. Vedno stremimo k temu, da najdemo stvari v življenju, ki nas izpopolnjujejo in dajejo našemu življenju smisel. Radi smo ljubljeni in socialno povezani.

Vse našteto pa zajema wellness, ki temelji na reku: »Zdrav duh v zdravem telesu.« Ta pa je še kako aktualen v današnjem tempu, saj imata tako fizična kot mentalna pripravljenost velik vpliv na posameznikovo delovanje in osebnostno rast, kar posredno vpliva tudi na njegovo delovno okolje in rast podjetja.

V podjetjih, ki skrbijo celostno za zdravje zaposlenih in predvsem več let, se kažejo izboljšave v pokazateljih zdravja, kot so znižanje krvnega tlaka, izboljšanje ravni krvnega sladkorja, znižanje holesterola in več energije.

Kaj je kakovosten korporativni program, ki prinaša koristi podjetju in zaposlenim?

Na zdravje se danes gleda preveč enosmerno. Lahko imamo na svojem krožniku najbolj kakovostno hrano – bio, eko, super živila itd., vendar brez vlaganja v svoje psihično stanje, kondicijo, bo to le kaplja v morje.

Kakovosten korporativni wellness mora zajemati tri glavne temelje:

  1. prehrana (sadje na mizi, zdravi pikniki in catering, dogovor z izbrano restavracijo o dostavi hrane),
  2. gibanje (izziv 10.000 korakov na dan, športni dnevni, hoja po stopnicah, vsakodnevno razgibavanje na delovnem mestu) in
  3. miselnost (delavnice, soba za meditiranje, game room, 20-minutni odmor za dihalne vaje).

Zavedati pa se je treba, da vsaka sprememba zahteva svoj čas. Po zadnjih raziskavah naj bi za spremembo ene navade potrebovali povprečno 66 dni. Če poskušamo stvari spreminjati prehitro in zaposleni niso pripravljeni, jim povzročimo dodaten stres. Poleg tega morajo biti spremembe dovolj enostavne in da jih uvajate dosledno.

Pri oblikovanju korporativnih wellness programov stremimo k temu, da vsak posameznik začne spreminjati slabe navade v boljše in tako doprinese k dvigu ravni celotnega podjetja. To pomeni manj bolniške odsotnosti, večje zadovoljstvo zaposlenih in posledično večja produktivnost.

Primer iz prakse

Primer dobre prakse, ki ga lahko izpostavim, je podjetje Datafy.it. Gre za visokotehnološko slovensko podjetje, ki svojim strankam ponuja iskalnik poslovnih kontaktov.

Začelo se je z zdravstvenimi težavami direktorja podjetja (izgorelost, pomanjkanje energije, bolečine v križu, težave s spanjem, stres), ki sva jih uspešno odpravila s konstantnim delom na sebi in vztrajnostjo.
»Biznis je vrhunski šport in temu primerno se moraš obnašati,« pravi Igor Panjan. Najin prvi trening se je ustavil že pri ogrevanju. Takrat mu je postalo jasno, v kako slabem stanju je in da mora nekaj spremeniti, če želi uspešno slediti svojim poslovnim ciljem.

Po približno dveh mesecih so prišli večji rezultati – izgubil je prvih pet kilogramov brez drastičnih omejitev, izboljšalo se je njegovo psihofizično stanje, bolečine v križu so izginile, v dnevno rutino in po treningu sva vpeljala dihalne vaje in vizualizacijske tehnike.

Igor se je začel zavedati smisla psiho-fizične pripravljenosti in kako pozitivno ta vpliva na njegovo delo. Zato je želel zaposlenim omogočiti enako – ne samo dobro počutje v službi, temveč tudi v zasebnem življenju.

Zadeve sva se lotila najprej na ravni managementa, pozneje sva to prenesla na celotno podjetje. Za dolgotrajne in kakovostne rešitve smo zajeli vsa ključna področja: prehrana, gibanje, miselnost.
Rezultati so bili izjemni:

Zaključek

Poti za vsakega posameznika in podjetje sta dve: Ali ostanejo na isti točki ali pa naredijo konkretne spremembe.

Preobremenjenost, stres, dnevi odsotnosti zaradi bolezni, slaba produktivnost in motivacija so le delček slabih navad/praks v podjetjih, ki jih lahko pozdravi korporativni wellness program. Ta nam namreč pomaga, da so zaposleni psihično in fizično bolj sposobni, visoko motivirani in zadovoljni na delovnem mestu z bistveno večjo produktivnostjo in zdravim duhom v zdravem telesu.

Korporativni wellnes ni modna muha, temveč nuja. Mogoče je čas, da razmislite o takšnem programu tudi v vašem podjetju.

Vlaganje v zaposlenega ni strošek, temveč nujna in izredno profitabilna naložba.