Dobri odnosi v organizacijah so odločilni tako za blagostanje posameznikov kot njihovo uspešnost, kažejo rezultati mednarodnih študij v zadnjih desetih letih. Temu radi pravimo »relacijski obrat« (angl. »the relational turn«) v organizacijski znanosti. Pred tem so bili v središču pozornosti bodisi mikro-psihološki procesi posameznikov ali pa makro organizacijski sistemi, vključno s sistemi in praksami HRM.