Dobri odnosi v organizacijah so odločilni tako za blagostanje posameznikov kot njihovo uspešnost, kažejo rezultati mednarodnih študij v zadnjih desetih letih. Temu radi pravimo »relacijski obrat« (angl. »the relational turn«) v organizacijski znanosti. Pred tem so bili v središču pozornosti bodisi mikro-psihološki procesi posameznikov ali pa makro organizacijski sistemi, vključno s sistemi in praksami HRM.

Raziskave, ki segajo od razvoja možganov do ustvarjalnosti in inovativnosti v izhodišču zaznavajo, da so ljudje predvsem in najprej relacijska bitja. Rezultati raziskav kažejo na vrsto ugodnih učinkov: dobri odnosi vodijo k večjemu poklicnemu zadovoljstvu, ustvarjalnosti in zaupanju v sposobnost soočanja z velikimi izzivi. Postanemo bolj odporni za spopadanje s stresom. Smo bolj uspešni na delovnem mestu zaradi pripravljenosti in priložnosti učiti se od drugih in z drugimi. Možnosti za lastni karierni uspeh se povečujejo. Kot tudi energija, ki jo premoremo, tako na delovnem mestu kot zunaj njega. Glede na to, da mnogi od nas preživimo večino budnega časa v službi, so vse to nedvomno dobre novice. Dobri odnosi so torej nič manj kot alfa in omega uspeha in dobrega počutja pri delu.

Štirje sklopi funkcij