Poslovno okolje, pričakovanja zaposlenih in potrebe zaposlovalcev se hitro spreminjajo in temu je potrebno slediti in se prilagajati.1 Organizacije že dolgo niso več namenjene zgolj rasti, ustvarjanju dobička in povečevanju učinkovitosti, temveč vse bolj postajajo okolja za razvoj opolnomočenih, odgovornih, avtonomnih posameznikov. Okolja, v katerih se zaposleni dobro počutijo in kjer lahko osebno in profesionalno rastejo ter se razvijajo. V katerih doživijo najboljšo zaposlitveno izkušnjo.