Nova evropska Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation) se začne uporabljati enotno v vseh državah članicah 25. maja 2018. Glede na sedaj veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) prinaša precej novosti.

Najpomembnejši novosti, na kateri se bodo morale prilagoditi vse zaposlitvene oz. kadrovske agencije, sta način pridobivanja osebne privolitve za obdelavo osebnih podatkov in imenovanje pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO – Data Protection Officer).