Blagovna znamka podjetja smo zaposleni, ker zaupamo ljudem, ne logotipom. In znamčenje podjetja kot delodajalca imamo, če hočemo ali ne. Kako privlačna pa je blagovna znamka podjetja kot zaposlovalca, pa je odvisno od tega, kako jo gradi(mo).

Gradimo pa jo najprej v podjetju, s kakovostnimi medosebnimi odnosi. In to ni tek na kratke proge. Če želimo zgraditi trdno, verodostojno znamčenje delodajalca mora to postali del poslovne strategije. Rezultati niso vidni čez noč, a če je vizija našega podjetja, da smo dolgoročno uspešni, to ni ovira.

Podjetje za transformacijo potrebuje čas in sredstva

Znamčenja podjetja se moramo lotiti strokovno in strateško, saj na končno »oceno« vplivajo številni dejavniki – kaj zaposleni o nas govorijo v krogu svojih prijateljev, znancev, sorodnikov, mnenje uporabnikov naših izdelkov, storitev, oglasna sporočila, objave v medijih, kakšno je mnenje o našem podjetju »na ulici«. Vse to le prikazuje, kako kompleksna in celovita je gradnja blagovne znamke podjetja. Potrjuje, da prav vsak zaposleni prispeva svoj mozaik v končno sliko, zato je ključno zadovoljstvo že zaposlenih pri gradnji privlačne podobe delodajalca za rekrutacijo bodočih (perspektivnih) kadrov.

Gradnja blagovne znamke delodajalca je torej veliko več kot samo objava lepe slike o podjetju na zunaj. Preprosto je kupiti novo tehnologijo, nov stroj. Ampak potrebujemo ljudi, ki so se pripravljeni lotiti nečesa novega. Moramo jih navdušiti nad temi spremembami. To je velik izziv, ki zahteva veliko prilagajanja, medsebojnega spoštovanja, zavedanja, da mora približno 600 zaposlenih, vsak s svojo osebnostjo, notranjo dinamiko, dihati kot eno.

Intenzivnejši in strukturiran pristop k uvajanju vodi v večje zadovoljstvo, hitrejšo integracijo in večjo učinkovitost pri delu.

»Skupaj v nove zgodbe«

Steklarna Hrastnik je leta 2018 sprejela odločitev, da investira v znamko privlačnega delodajalca (employer branding). S to odločitvijo je znamčenje delodajalca postalo del poslovne strategije in širše zgodbe transformacije, poti, skozi katero Steklarna Hrastnik prehaja oz. bo še prehajala v nadaljnjih letih. Časovnica ni naključna, ampak sovpada s pospešeno avtomatizacijo, digitalizacijo in robotizacijo naše proizvodnje. Tako na eni strani posodabljamo proizvodnjo z najnovejšimi rešitvami procesne industrije, hkrati pa vse poslovne procese postavljamo na skupni imenovalec – industrija 4.0, kar pomeni potrebo po novih profilih. Ključni poklici postajajo elektro in strojni inženirji, mehatroniki, informatiki in strokovnjaki za delo z bazami podatkov. Ti visoko usposobljeni kadri na vseh ključnih področjih delovanja steklarne bodo eden izmed ključnih dejavnikov pri doseganju zastavljenih ciljev in ambiciozne strategije. To so kadri, ki imajo specifična znanja, ki jih primanjkuje. Perspektivni kadri vedo, da meje obstajajo le v glavah posameznikov, zato meje med državami niso ovira za uresničevanje kariernih ciljev. Tem kadrom je treba ponuditi atraktiven zaposlitveni paket, a pred tem uspešno predati sporočilo, da je Steklarna Hrastnik privlačen delodajalec tudi zanje. Zato smo se odločili za celostno prenovo podobe Steklarne Hrastnik kot zaželenega delodajalca. Vodstvo steklarne je bilo v projekt vpleteno od samega začetka in ga tudi podpira.