ZAUPAMO LJUDEM, NE LOGOTIPOM

mag. IVAN PAPIČ, direktor sektorja za kadre in splošne zadeve

Facebook
LinkedIn

Blagovna znamka podjetja smo zaposleni, ker zaupamo ljudem, ne logotipom. In znamčenje podjetja kot delodajalca imamo, če hočemo ali ne. Kako privlačna pa je blagovna znamka podjetja kot zaposlovalca, pa je odvisno od tega, kako jo gradi(mo).

Gradimo pa jo najprej v podjetju, s kakovostnimi medosebnimi odnosi. In to ni tek na kratke proge. Če želimo zgraditi trdno, verodostojno znamčenje delodajalca mora to postali del poslovne strategije. Rezultati niso vidni čez noč, a če je vizija našega podjetja, da smo dolgoročno uspešni, to ni ovira.

Podjetje za transformacijo potrebuje čas in sredstva

Znamčenja podjetja se moramo lotiti strokovno in strateško, saj na končno »oceno« vplivajo številni dejavniki – kaj zaposleni o nas govorijo v krogu svojih prijateljev, znancev, sorodnikov, mnenje uporabnikov naših izdelkov, storitev, oglasna sporočila, objave v medijih, kakšno je mnenje o našem podjetju »na ulici«. Vse to le prikazuje, kako kompleksna in celovita je gradnja blagovne znamke podjetja. Potrjuje, da prav vsak zaposleni prispeva svoj mozaik v končno sliko, zato je ključno zadovoljstvo že zaposlenih pri gradnji privlačne podobe delodajalca za rekrutacijo bodočih