Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) bo v ponedeljek, 8. aprila 2024, na svoji spletni strani objavil novo Javno povabilo delodajalcem za izvedbo ukrepa Hitrejši vstop mladih na trg dela. Javno povabilo bo odprto do 3. novembra 2024.

Ključni namen je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih mladih za nedoločen čas, k pridobivanju kompetenc vključenih oseb ob pomoči mentorja ter usposabljanju ali izobraževanju vključenih oseb in njihovih mentorjev.

Hitrejši vstop mladih na trg dela: za brezposelne mlade, stare do 29 let

Cilj javnega povabila je omogočiti zaposlitev za nedoločen čas okvirno 2.000 brezposelnim mladim iz ciljne skupine, so ob tem zapisali na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V ukrep se lahko vključujejo mladi, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb pri ZRSZ in so stari do vključno 29 let. Vključenim mladim bo omogočen hitrejši prehod v trajno zaposlitev, pridobitev delovnih izkušenj in dodatnih kompetenc, kar bo pomembno prispevalo k povečanju njihove socialne varnosti.  

Delodajalci bodo za zaposlitev mlade osebe prejeli mesečno subvencijo v višini od 300 do 420 evrov, ki se bo izplačevala največ 18 mesecev. Mesečna subvencija se zviša za 70 evrov v primeru, da delodajalec osebo vključi v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Ukrep se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Na voljo je več kot 23 milijonov evrov iz sredstev Evropske Unije – angleško NextGenerationEU, Mehanizma za okrevanje in odpornost, so ob najavi povabila še zapisali na pristojnem ministrstvu.