Zavzetost zaposlenih (in njihova pozitivna izkušnja s podjetjem) je v veliki meri odvisna od vodij. Vodje lahko, če to seveda želijo, svoje ravnanje spremenijo in proces coachinga jim pri tem lahko koristi. Sprememba vedenja vodij bo imela vpliv tako na zavzetost zaposlenih ter posledično na rezultate podjetij.

Avtorja se pridružujeva stališčem tistih praktikov in teoretikov s področja managementa in vodenja, ki menijo, da je zavzetost zunanjih strank – posledično pa tudi rezultati podjetja – tesno pogojena z zavzetostjo zaposlenih. Ta je pogojena z načinom, kako managerji ravnajo z zaposlenimi2. Obseg raziskav na to temo je obsežen in ne domišljava si, da sva zajela vse kakovostne vire, ki naj bi jih vodje ter HR-praktiki poznali. Raziskavo, ki jo želiva omeniti, so opravili v svetovalnem podjetju Zenger/Folkman in junija lani objavili v reviji Harvard Business Review3. Eden bolj zaskrbljujočih zaključkov te raziskave je, da je starost vodij pomemben faktor v predvidevanju, ali bo podjetje sposobno istočasno zagotavljati zavzetost zaposlenih in poskrbeti tudi za dobre rezultate. Tu, kot navedeno, stojiva na stališču, da dobri poslovni rezultati izhajajo tudi iz zavzetosti strank, ki je – med drugimi orodji – merjena tudi z NPS (Net promotor score)4,5.