ZAVZETOST ZAPOSLENIH IN STRANK

BOJAN BRANK, POSLOVNI SVETOVALEC, TRENER POSLOVNIH VEŠČIN IN COACH in ALEKSANDRA BRANK, DIREKTORICA MARKETINGA IN TRŽENJA PLASTIKA SKAZA D.O.O.           

Facebook
LinkedIn

Zavzetost zaposlenih (in njihova pozitivna izkušnja s podjetjem) je v veliki meri odvisna od vodij. Vodje lahko, če to seveda želijo, svoje ravnanje spremenijo in proces coachinga jim pri tem lahko koristi. Sprememba vedenja vodij bo imela vpliv tako na zavzetost zaposlenih ter posledično na rezultate podjetij.

Vir: Unsplash

Avtorja se pridružujeva stališčem tistih praktikov in teoretikov s področja managementa in vodenja, ki menijo, da je zavzetost zunanjih strank – posledično pa tudi rezultati podjetja[1] – tesno pogojena z zavzetostjo zaposlenih. Ta je pogojena z načinom, kako managerji ravnajo z zaposlenimi[2]. Obseg raziskav na to temo je obsežen in ne domišljava si, da sva zajela vse kakovostne vire, ki naj bi jih vodje ter HR-praktiki poznali. Raziskavo, ki jo želiva omeniti, so opravili v svetovalnem podjetju Zenger/Folkman in junija lani objavili v reviji Harvard Business Review[3]. Eden bolj zaskrbljujočih zaključkov te raziskave je, da je starost vodij pomemben faktor v predvidevanju, ali bo podjetje sposobno istočasno zagotavljati zavzetost zaposlenih in poskrbeti tudi za dobre rezultate. Tu, kot navedeno, stojiva na stališču, da dobri poslovni rezultati izhajajo tudi iz zavzetosti strank, ki je – med drugimi orodji – merjena tudi z NPS (Net promotor score)4,5.

Ne obravnavava dileme nekaterih avtorjev, ali je koncept »izkušnje zaposlenih« (Employee experience) ožji ali širši od koncepta zavzetosti. Če je primarni namen obeh zagotavljati vzpodbudno delovno okolje6 in izpostaviti pomen kakovostnih medsebojnih odnosov, potem je končni rezultat obeh pristopov lahko enak.

Namen tega članka torej je, da izpostaviva tiste dobre prakse oz. pokazatelje poslovanja, za katere meniva, da: a) pozitivno vplivajo na zavzetost zaposlenih (vključno s coachingom na individualni ali timski ravni) in b) posledično dvigujejo NPS rezultat.