Globalni mega trendi, kot so starajoča se družba, digitalizacija in avtomatizacija delovnih mest, naraščanje atipičnih oblik dela, ne nazadnje pa tudi pandemija covida-19, pomembno vplivajo tako na področje dela kot tudi na zasebno življenje posameznika.

Enega izmed stebrov zagotavljanja večje odpornosti trga dela na zgoraj navedene spremembe zagotovo predstavlja celovito zdravje zaposlenih. Le telesno in duševno zdrav zaposleni bo namreč zmožen konstruktivno komunicirati, tvorno sodelovati ter se hitro in učinkovito prilagajati vsem pomembnim spremembam, tako v poklicnem kot zasebnem življenju.