Pogovor s sodelavci o telesnem in duševnem zdravju na delovnem mestu bi bil še pred leti pravzaprav nemogoč, saj se o tem ni govorilo. Danes pa počasi, a z gotovostjo podiramo tabuje in ozaveščamo zaposlene, da je skrb za fizično kondicijo, zdravo telo in duševno zdravje pomembno, nujno, da je skrb zase pogoj za zadovoljno in srečno življenje, tako doma kot na delovnem mestu.

Priprava terena v svetovnem in evropskem merilu za preusmeritev tradicionalnih pogledov zakonodaje in prakse na zdravje je tlakovala Svetovna zdravstvena organizacija, ki opredeljuje zdravje kot stanje popolnega fizičnega, socialnega in duševnega blagostanja, ne le odsotnost bolezni ali invalidnosti.