Trenutne razmere na trgu dela, ko se brezposelnost bliža ničelni stopnji in ko se soočamo s hitrim staranjem prebivalstva, vodijo v zaostrovanje »bitke za talente«. Vprašanje »Razviti ALI kupiti top performerje?« je zato stvar preteklosti – iskanje in selekcija top performerjev mora vzporedno potekati na obeh ključnih trgih delovne sile: na internem, med trenutno zaposlenimi, in na eksternem, med potencialnimi zaposlenimi.

Top performerji so namreč pogosto že v podjetju, a niso prepoznani oziroma delujejo na področjih, kjer ne morejo razvijati svojih kompetenc in uresničevati svojih potencialov. Za privabljanje novih top performerjev pa moramo postopek iskanja, selekcije in zaposlovanja spraviti na vrhunsko raven in jim omogočiti odlično predzaposlitveno izkušnjo.