ZDRAVO JEDRO IN »SVEŽA KRI«: OSNOVI ISKANJA TOP PERFORMERJEV

MATIC VOŠNJAK, PARTNER IN DIREKTOR, COMPETO, D. O. O. IN BLAŽ BEJEK, PARTNER IN DIREKTOR ISKANJA IN SELEKCIJE, COMPETO, D. O. O.

Facebook
LinkedIn

Trenutne razmere na trgu dela, ko se brezposelnost bliža ničelni in ko se soočamo s hitrim staranjem prebivalstva, vodijo v zaostrovanje »bitke za talente«. Vprašanje »Razviti ALI kupiti top performerje?« je zato stvar preteklosti – iskanje in selekcija top performerjev mora vzporedno potekati na obeh ključnih trgih delovne sile: na internem, med trenutno zaposlenimi, in na eksternem, med potencialnimi zaposlenimi. Top performerji so namreč pogosto že v podjetju, a niso prepoznani oziroma delujejo na področjih, kjer ne morejo razvijati svojih kompetenc in uresničevati svojih potencialov. Za privabljanje novih top performerjev pa moramo postopek iskanja, selekcije in zaposlovanja spraviti na vrhunsko raven in jim omogočiti odlično predzaposlitveno izkušnjo.

Vir: Unsplash

Kdo je top performer?

Razumevanje top performerja kot nekoga, ki bo podjetju prinesel ogromen dobiček, je v praksi še vedno razširjeno, a veliko preozko. Velik del tega, ali se bo posameznik v podjetju izkazal za top performerja, je namreč odvisen od njegove skladnosti z organizacijsko kulturo. Dodana vrednost top performerjev se ne meri le s finančnimi kazalniki oziroma s hitrostjo in korektnostjo opravljenega dela, temveč predvsem z doprinosom k razvoju podjetja in njegove kulture. Definicija »idealnega top performerja« je zaradi razlik v vrednotah in kulturi specifična za vsako podjetje. Kljub temu pa so za vsakega zaposlenega, ki bo prevzel vodstveno vlogo, (vedno bolj) pomembne tako imenovane »kompetence prihodnosti«:

- komunikacijske kompetence,

- odpornost na spremembe,

- timsko delo,

- kritično in fleksibilno mišljenje,

- kreativnost,

- aktivno državljanstvo.

Raziskave ameriškega združenja NACE (National Association of Colleges and Employers)4, ki jim po izkušnjah iz prakse lahko pritrdimo tudi v Evropi, kažejo, da si top performerji želijo veliko izzivov pri delu, možnost sprememb delovnih nalog, priložnosti za rast (skupaj s podjetjem), nagrajevalni sistem osnovan na uspešnosti in neodvisnost pri delu.