Skupina Kariera je od ustanovitve leta 2005 do danes postala ena največjih kadrovskih agencij v Sloveniji, ki letno opravi več kot 10.000 selekcijskih postopkov in ima dnevni dostop do baze več kot 150.000 iskalcev zaposlitve. Leta 2014 se je podjetje uvrstilo na 8. mesto po nacionalni lestvici 500 najhitreje rastočih družb v letu 2014 v Sloveniji in je imelo petino celotnega tržnega deleža v storitvah posredovanja začasne delovne sile. Prihodki iz poslovanja so se dvignili s 677.941 evrov v letu 2009 na 22.356.745 evrov v letu 2014, lansko leto pa so poslovanje zaključili s slabimi 30 milijoni evrov.

Žiga Bitenc
Žiga Bitenc

Letošnjo in naslednje leto bosta namenjeni v večji meri optimizaciji notranjih procesov, investicijam v znanje in razvoj novih storitev na področju nekaterih ciljnih skupin iskalcev zaposlitve. Gonilni sili podjetja sta Žiga Bitenc in Tilen Prah. Skozi razvoj poslovanja podjetja smo naredili krajši pregled sprememb trga dela in kadrovskih agencij v različnih pogledih – od tega, kako se spreminjajo in prilagajajo vloge agencij ter načini postopkov iskanja in selekcije, slednje tudi v luči pričakovanj mlajših generacij, do tega, kje se začne spodbujanje kreativnega razmišljanja in zakaj je spodbujanje inovativnega razmišljanja lahko na kratek rok kontraproduktivno.

Tilen Prah
Tilen Prah: »… veliko podjetij ter HR oddelkov aktivno izvaja procese spodbujanja inovativnega razmišljanja vseh nivojev zaposlenih, vendar je to predvsem tek na dolge proge, ki pa je lahko na kratek rok kontraproduktiven, saj se povprečno trajanje zaposlitve pri enem delodajalcu močno skrajšuje in nemalokrat vodstva podjetij ne želijo vlagati dodatnih sredstev v spodbujanje inovativnega razmišljanja ter idej, saj jih po njihovem mnenju potem odnesejo k drugemu delodajalcu.«

Od leta 2005 do danes ste zrasli v eno največjih kadrovskih agencij. Prihod kadrovskih agencij na slovenski trg je na začetku vzbujal več odpora kot ga danes, čeprav je bila to v tujini že praksa. Danes prepoznavata obe strani (delodajalci in delojemalci) tudi številne prednosti. Kako vidita spremembe v dojemanju in odnosu in kaj bi izpostavila?

Tilen Prah: Podjetja, ki se ukvarjajo s storitvami v kadrovski dejavnosti, so v svetu prisotna že več kot pol stoletja. Tako kot vsa storitvena podjetja so se pojavila predvsem zaradi potrebe po specializaciji ter ponujanju rešitev na ozko specializiranem področju. Tudi slovenski trg ni bil imun na prakso iz tujine in prva podjetja, ki ponujajo storitve na področju iskanja, selekcije ter posredovanja kadra, so na slovenskem trgu prisotna že več kot 20 let. Svetovno gledano, so poleg storitev v IT-ju, finančnem ter davčnem svetovanju in logistiki, storitve na kadrovskem področju ene izmed najbolj razširjenih. Letna vrednost trga kadrovskih storitev v Sloveniji se giblje med 130 in 150 milijonov evrov in ga uporablja velik del gospodarskih subjektov v Sloveniji. Pri percepciji tovrstnih storitev na strani uporabnikov, to je gospodarskih subjektov, ni nikoli bilo večjih izzivov, saj so se konec koncev te storitve razvile na podlagi potreb gospodarstva. Penetracija trga iskalcev zaposlitve, zmožnost pridobivanja tako imenovanih pasivnih iskalcev zaposlitve, časovna odzivnost pri zaposlovanju in opuščanju dela, optimizacija postopkov iskanja, selekcije, ocenjevanja kompetenc, vzpostavljanje kadrovskih bazenov talentov …