ŽIVIJO, STRES, PRIJATELJ MOJ!

VILMA PREZELJ, strokovna sodelavka, ki pokriva področje razvoja in izobraževanja v Upravljanju s kadri v Telekomu Slovenije

Facebook
LinkedIn

Stres je naš vsakdanji spremljevalec in nikoli se ga ne bomo znebili. Pri dobrem stresu (evstres) to niti ni potrebno, saj je to stres uspešnih ljudi. Prizadevamo pa si, da zmanjšamo predvsem vpliv slabega stresa (distres), zaradi katerega trpimo in ki nam povzroča nemir. Pri stresu (posebej slabem) je pomembno, da ga obvladujemo, saj je to prvi korak k preprečevanju izgorevanja, ki lahko, če se ga pravočasno ne lotimo, postane izjemno resna težava. To je izhodišče številnih ukrepov in dejavnosti, ki jih v našem podjetju izvajamo za zaposlene.

Ključni namen vseh tovrstnih dejavnosti je ozaveščanje zaposlenih o škodljivih posledicah nakopičenega slabega stresa, načinih njegovega obvladovanja ter prepoznavanja simptomov pretiranega stresa in izgorevanja tako pri sebi kot pri sodelavcih. Kako se torej s stresom soočiti? Ena izmed najučinkovitejših metod je, da ga sprejmemo kot prijatelja in vsak dan pozdravimo: »Živijo, stres!« Zato smo tako poimenovali kar celoten projekt, ki sicer poteka pod sloganom: »Modro živim, da ne izgorim«, kar je tudi cilj projekta.

Zakaj smo se aktivnosti sploh lotili?

Na prisotnost stresa pri zaposlenih nas je opozorila raziskava merjenja organizacijske vitalnosti, ki smo jo v podjetju izvedli konec leta 2017. V raziskavo smo namreč vključili tudi vprašanja, pri katerih smo se zaposleni izrekali o tem, kako obvladujemo količino dela, kako se počutimo po delovnem dnevu, kakšno je naše delovno okolje, ali nas delo pogosto čustveno izčrpa itn. Na osnovi prejetih odgovorov in rezultatov smo ugotovili, da potrebujemo program dejavnosti za preprečevanje izgorevanja zaposlenih.

Na to, kako se na delovnem mestu počutimo, kako smo motivirani ter na kakšen način (sami ali skupaj s sodelavci) izpolnjujemo zastavljene cilje, vplivajo tudi medosebni odnosi s sodelavci.

V letu 2018 smo tako začeli ozaveščanje zaposlenih, da je izgorelost resna težava in ne zgolj »modna muha« ter da moramo biti na simptome, ki so lahko pri posameznikih sicer zelo različni, pozorni vsi. Aktivnosti smo zasnovali tako, da so, in da še vedno potekajo, na več ravneh: od izobraževanj med delovnim časom, enkrat mesečno pa tudi izven delovnega časa, do predavanj in delavnic, na katerih nam strokovnjaki predstavljajo številne škodljive razsežnosti pretiranega slabega stresa in nevarnosti izgorelosti, predvsem pa tudi načine njegovega obvladovanja ter prednosti aktivnega življenja in skrbi za lastno zdravje. Naknadno smo aktivnosti še nadgradili ter vsebini odlično obiskanih predavanj oziroma delavnic priključili tudi teme o zdravi prehrani, pomenu dobrih odnosov in ustvarjanja tako imenovane srečne pisarne.

Z znanjem nad stres

Navedene aktivnosti so namenjene vsem zaposlenim in udeleži se jih lahko vsakdo. Ker pa smo se želeli še posebej osredotočiti tudi na posamezne skupine zaposlenih, smo lani jeseni za tako imenovano pilotno skupino 15 sodelavcev začeli izvajati modularno izobraževanje, ki temelji na celostnem pristopu, izkustvenem učenju in spremljanju napredka posameznika. Udeleženci se tako vsak mesec seznanijo s posamezno aktualno tematiko, ki jim jo predstavijo strokovnjaki (zdravniki, psihologi, terapevti, demonstratorji različnih tehnik sproščanja itn.), redno pa se srečujejo tudi z vodjo delavnic na krajših pogovorih, na katerih predstavijo svoje aktivnosti in napredek, morebitne ovire pa skušajo ozavestiti in rešiti skupaj.

Posebna izobraževanja smo pripravili tudi za vodje na različnih ravneh. Na ta način so se spoznali z izzivi obvladovanja stresa ter prepoznavanja morebitnih simptomov pretirane izčrpanosti tako pri sebi kot svojih sodelavcih. Pri tem je pomembno, da vodje zelo dobro poznajo procese v svojih timih, da spremljajo in opazujejo, kako sodelavci obvladujejo delo, pri tem pa ne smejo pozabiti niti nase.

Posebnost vseh omenjenih predavanj in delavnic je v tem, da jih v živo prenašamo po našem intranetnem portalu, tako da jih lahko zaposleni, ki se dogodka ne uspejo udeležiti, spremljajo z delovnega mesta ali pa od doma z računalnikov, tablic ali mobitelov. Posnetki so na voljo tudi na internem YouTube kanalu kot e-vsebina. Ker za zdaj predavanja in delavnice potekajo v Ljubljani na sedežu družbe, smo jih na ta način naredili dostopne sodelavkam in sodelavcem po vsej Sloveniji.

Široko področje skrbi za zdravje zaposlenih

Imamo že vrsto let dobro razvit in med zaposlenimi dobro sprejet program preventivne skrbi za zdravje zaposlenih, ki smo ga poimenovali Modro jabolko. V tem okviru je na področju varovanja zdravja tako zaposlenim poleg rednih zdravstvenih pregledov na voljo cela paleta preventivnih specialističnih pregledov (pregled znamenj, dojk, ultrazvočni pregledi trebušne votline, merjenje gostote kostne mase itn.) in cepljenja proti klopnemu meningitisu in gripi, izvajamo preventivno enotedensko rekreacijo v izbranih zdraviliščih, lani pa smo tej ponudbi dodali še možnost, da zaposleni preživijo tako imenovani antistresni konec tedna v katerih od slovenskih toplic. Tako so se lahko v prijetnem okolju tisti zaposleni, ki so stresu najbolj podvrženi in ki so jih izbrali vodje, »odklopili« od vsakdanjika, obiskali zdravnika, ki jim je naredil celovito analizo krvi in opravil EKG srca, se pogovorili s psihoterapevtom, imeli individualne ure s fizioterapevtom ter preizkusili zvočno terapijo z gongi, meditacijo, druge tehnike sproščanja, nordijsko hojo, pilates in telovadbo v vodi. V anketnih vprašalnikih, ki so jih izpolnili po vrnitvi, je bilo veliko pohvalnih mnenj, prav tako nekaj predlogov, kaj bi lahko še izboljšali. V sklopu Modrega jabolka za zaposlene pripravljamo tudi različne uporabne informacije o skrbi za zdravje, na določenih lokacijah družbe omogočamo 15-minutno masažo na stolu. Po Modrem telefonu pa je zaposlenim eno uro na teden na voljo tudi psiholog, na katerega se lahko obrnemo za nasvet ali pomoč, če se znajdemo v stiski.

S športom do zdravega duha v zdravem telesu

Športna dejavnost po mnenju številnih strokovnjakov predstavlja enega najboljših načinov sproščanja nakopičene napetosti in ohranjanja vitalnosti telesa in duha. Tega se zaveda vedno več naših zaposlenih, ki se udeležujejo številnih aktivnosti v okviru športnega društva. Tako imamo med drugim možnost igrati nogomet, rokomet, odbojko, košarko, badminton, tenis, kegljati, jadrati, kolesariti, plavati, smučati, streljati z zračno puško in še kaj. Pred in po delovnem času zadnje leto v prostorih družbe poteka tudi organizirana kombinirana vadba pilatesa in joge. Za zdaj vadba poteka tri dni na teden na dveh lokacijah v Ljubljani, če pa bo interes zaposlenih, jo bomo organizirali tudi na drugih lokacijah po Sloveniji. Za vadbo so se zaposleni organizirali kar sami, v družbi smo jim dali na voljo prostor in poiskali izvajalko. Na vprašanje o tem, zakaj je pomembno, da se ukvarjamo s kakšnim športom, pa čeprav le enkrat ali dvakrat na teden, so nam zaposleni med drugim odgovorili, da zato, »ker večino časa sedimo, smo preobremenjeni in preveč živčni, telovadba – posebej meditacija – pa sprosti glavo«, »vsake toliko se je treba pretegniti in razgibati, ker tako aktiviramo telesne procese«, »fizično zdravje neposredno vpliva na psihično zdravje in lepoto«, »zdrav duh v zdravem telesu dosežemo s športnimi dejavnostmi«, »šport je pomemben za našo telesno kondicijo in hkrati za mentalno in psihično počutje«, »z redno vadbo ohranjamo svoje zdravje in zmanjšujemo posledice stresa«.

Za vadbo so se zaposleni organizirali kar sami, v družbi smo jim dali na voljo prostor in poiskali izvajalko

Timske delavnice za krepitev dobrih odnosov

Na to, kako se na delovnem mestu počutimo, kako smo motivirani ter na kakšen način (sami ali skupaj s sodelavci) izpolnjujemo zastavljene cilje, vplivajo tudi medosebni odnosi s sodelavci. Če so odnosi slabi, smo izčrpani, brez energije, v službo hodimo s »cmokom« v grlu in smo v krču. Če takšno stanje traja daljše obdobje, lahko privede celo do zdravstvenih težav, pa tudi izgorelosti. Vsega tega se v našem podjetju zavedamo, zato spodbujamo vrsto dejavnosti za krepitev medsebojnega sodelovanja in dobrih odnosov, kamor sodijo tudi različne tematske timske delavnice, ki jih, skladno z našimi vrednotami, povežemo tudi z družbeno odgovornostjo. Tako smo zaposleni, na primer, lani na delavnicah skupaj sestavljali otroška kolesa in jih podarili Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, oblikovali lične otroške igrače, ki smo jih podarili otroškim domovom, iskali »skrite zaklade« po različnih slovenskih krajih in podobno. Letošnja »uspešnica« timskih delavnic pa je tako imenovan antistresni program, na katerih se na privlačnih in z naravo obdanih lokacijah izven kraja dela tim, povezuje in gradi ob učenju in izvajanju praktičnih vaj za sproščanje in obvladovanje stresa. Poučno in koristno tako za tim kot vsakega posameznika.

In odzivi?

Različne timske delavnice so se že tako uveljavile, da so redke organizacijske enote oziroma timi, kjer jih enkrat letno ne bi izpeljali. Odzivi udeležencev nanje so odlični. Večina poudarja, da so se med seboj bolje spoznali in da jih je zavedanje, da so s skupnimi močmi naredili nekaj koristnega in se ob tem še zabavali, še bolj povezalo in zbližalo. Kot poudarjajo zaposleni, se pozitivni učinki kasneje kažejo tudi na delovnem mestu, saj s sodelavci komunicirajo bolj odprto, več je medsebojnega zaupanja in medsebojne pomoči. Vsakdanji stres tako lažje obvladujejo, zaradi boljših odnosov v timu pa je večja tudi učinkovitost dela.

Pozitivni odzivi zaposlenih na vse omenjene dejavnosti, ki jih izvajamo slabi dve leti, so dokaz, da smo na področju obvladovanja stresa zaposlenih na pravi poti, ki jo bomo tudi v prihodnje nadaljevali. Pilotna skupina 15 sodelavcev je zaključila modularno izobraževanje, v katerem so skozi različne aktivnosti, razprave, konkretne primere in supervizije, pokazali izjemno zavzetost za sodelovanje in za spremembo v svojem načinu delovanja. Tudi delavnice za vodje so bile dobro sprejete, enako različna predavanja strokovnjakov in vse druge dejavnosti. Od udeležencev namreč prejemamo predvsem pozitivne povratne informacije glede predavateljev in izbranih vsebin izobraževanj oziroma predavanj ter predloge, s katerimi bomo lahko teme in nabor predavateljev še dopolnili in nadgradili.

O stresu se danes vse več pogovarjamo, kar pomeni, da je zavedanje o nevarnosti izgorevanja večje, prav tako pa je večja motiviranost in vedenje o tem, kaj lahko podjetja oziroma vsak posameznik zase lahko naredi, da stres zmanjšamo in obvladamo. Ker pa je ozaveščanje o tem proces, bomo s tem vsekakor nadaljevali. Že letos jeseni, ko bomo ponovno merili organizacijsko vitalnost v podjetju, bomo dobili tudi novo celovito sliko o tem, kakšno je počutje naših zaposlenih na delovnem mestu in kakšni so učinki sprejetih ukrepov in dejavnosti v nekem daljšem obdobju.

Zaključek

Naša interna komunikacija kot rdeča nit povezuje vse aktivnosti, ki sem jih predstavila, in seveda še veliko več. Osrednje orodje naše interne komunikacije je intranet, po katerem zaposlene sproti vabimo in obveščamo o predavanjih in delavnicah, predstavljamo svoje dobre prakse pri oblikovanju dobrih odnosov v timih, opozarjamo na pomembnost skrbi za svoje zdravje ter predstavljamo različne načine obvladovanja stresa in preprečevanja izgorevanja. Vse to sodi v širši okvir naših prizadevanj za oblikovanje želene organizacijske kulture, kjer je v ospredju proaktiven zaposleni, ki se zaveda tudi tega, da je za svoje zdravje in dobro počutje tako na delovnem mestu kot doma odgovoren najprej sam. Podjetje nam lahko zagotovi najboljše delovne pogoje, vrsto dodatnih možnosti za strokovni in osebni razvoj, ustrezno nagrajevanje in številne ostale ugodnosti, vendar kot pravi naš sodelavec, ki izvaja delavnice o srečni pisarni, »sreča nas ne sreča. Ustvariti jo moramo sami pri sebi«.