S projektom Krepki in zdravi so v podjetju Mikro+Polo želeli aktivirati čim večje število zaposlenih za zdrav življenjski slog, v službi in doma. Izvajajo in (so) financirajo rekreativne aktivnosti, se zdravo prehranjujejo. Aktivirali so že več kot polovico zaposlenih (63 jih vadi v fitnesu), jih spodbudili k novim zdravim navadam in okrepili neformalno druženje in sodelovanje z akcijo Povezujmo se skozi šport. Delovni čas pa skrajšali na 37 ur, za aktivne tudi na 35 ur.

Dvakrat tedensko izvajamo skupinsko fitnes vadbo z osebnim trenerjem, pred delovnim časom ali po njem, deloma še znotraj delovnika. Nekateri pa fitnes obiskujejo individualno, tako da je vključenih približno 40 % zaposlenih, skupaj 63. Za ženske smo dvakrat tedensko organizirali plesne vaje salse v prostorih podjetja, ki se jih udeležujejo tudi moški. Letos smo dodatno vsem, ki redno vadijo kar koli, priznali dve uri, ki ju lahko izkoristijo v delovnem času in tako k skupnemu skrajšanju delovnega časa na 37 ur za aktivne dodali še dve.

Imamo štiriurni poletni in zimski športni dan med delovnim časom. Poleg tega se naša ekipa redno udeležuje družinskega kolesarjenja AJM Team Time Ride. Organizirali smo jutranji pohod k sončnemu vzhodu 21. junija, interni turnir v namiznem tenisu, spodbujamo tudi oddelčne rekreativne aktivnosti, kot mini team buildinge.

Uvedli smo pitje vode iz pip, naravne sadne napitke, imamo zdrave zajtrke in malice na delovnem mestu z izračuni kaloričnih in prehranskih vrednosti.

Omejili smo kajenje v okolici podjetja s ciljem »podjetje brez cigarete«. Vse te prakse spodbujamo tudi s članki v internem časopisu Mikrofon.

Na začetku projekta smo med zaposlenimi izvedli anketno analizo stanja, njihovih življenjskih navad, prehrane in skrbi za zdravje, tudi zdravstvenih težav in želja v zvezi s spremembami teh področij. Poleg tega smo v sodelovanju z Društvom SRCE za več kot polovico zaposlenih (prijave so bile prostovoljne) izpeljali meritve temeljnih zdravstvenih kazalcev in dobili sliko o zdravstvenem stanju zaposlenih.

Spremljamo število aktivnih udeležencev različnih aktivnosti. Jeseni letos smo z novo anketo izpeljali follow-up analizo sprememb življenjskih navad in zadovoljstva s prehrano na delovnem mestu. Povezali smo jo s kazalniki za certifikat Družbeno odgovoren delodajalec (CDOD), ki smo ga pridobili lansko leto.

Verjamemo v »zdrav duh v zdravem telesu« in da s skrbjo za zdravje zaposlenih, ne samo krepimo odnosov v podjetju, ampak tudi skrbimo za boljšo produktivnost, manj bolniških izostankov ter večje zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih. Usklajevanje zasebnega in službenega življenja je visoko na lestvici naših prioritet.

Ob staranju prebivalstva, pomanjkanju mlade delovne sile in podaljševanju delovne dobe ocenjujemo, da je naš pristop izjemno aktualen.

V čem je vaš projekt izviren?

Smo eno redkih podjetij, ki zaposlenim na delu omogoča zdrav zajtrk in malico, ki je pravzaprav kosilo. Akcija »Povezujmo se skozi šport«, ki spodbuja tudi neformalno druženje zaposlenih, je prav tako unikatna. Ne poznamo podjetja, ki bi v Sloveniji zaposlenim nudilo organiziran fitnes, deloma znotraj delovnega ča sa in ga 75–100 % financiralo. Tudi pristop, da lahko zaposleni delajo dve uri na teden manj, če lahko dokažejo, da se redno ukvarjajo s kakršno koli obliko gibanja ali rekreacije, je najbrž naš izum. Dodamo lahko še »malenkosti«, kot so ukinitev košev na delovnih mestih in neuporaba plastenk.

Kakšni so učinki projekta?

Letos 63 zaposlenih obiskuje fitnes, 10 pa ples salse. 38 se jih je s 16 otroki udeležilo celodnevnega zimskega vikenda, 12 pa poletnega športnega dne. Dodatno smo izpeljali še štiriurno smučanje ali sankanje v delovnem času, ki se ga je udeležilo 27 zaposlenih. 28 jih redno hodi na nordijsko hojo, 60 se redno rekreira na razne druge načine, 8 jih redno teče. V akciji Povezujmo se skozi šport je sodelovalo 31 zaposlenih, na internem turnirju v namiznem tenisu pa 57.

70 % zaposlenih je zelo zadovoljnih s ponudbo sadja na delu, 66,7 % pa z možnostmi rekreacije, ki jih ponuja in sofinancira podjetje, 55,6 % pa jih meni, da je za gibanje med delom poskrbljeno bistveno boljše. 43,3 % jih meni, da se je prehrana na delu izboljšala. 42,3 % jih je zadovoljnih z omejitvijo kajenja v okolici podjetja.

70 zaposlenih se je udeležilo ekskurzije v Črno goro, 86 pa tematske novoletne zabave.

Delež bolniških odsotnosti je letos do konca septembra 2,9 %, lani za celo leto 2,6 %. Ker projekt traja že od leta 2019, smo s temi rezultati zelo zadovoljni.

Mirjana Mladič, Chief Happiness Officer in Marko Podgornik Verdev, generalni direktor.

Opišite motivacijo za zagon projekta Krepki in zdravi in kdo je na začetku predstavljal njegovo gonilno silo?

Čisto odkrito povedano v podjetju redno spremljamo razpise in ocenjujemo, na katere se ima smisel prijaviti. Tudi tukaj se obnašamo kot dobri gospodarji. Ko smo videli razpis za pilotne projekte za promocijo zdravja, smo takoj pomislili, da bi lahko naše številne aktivnosti za razvoj zdravega načina življenja zaposlenih in predvsem za razvoj zdravih navad na delovnem mestu nadgradili s pomočjo sofinanciranja. Direktor je idejo takoj podprl, oblikovali smo projektni tim in pripravili vsebino projekta, ki smo ga uspešno pridobili.

Kot je to pogosto v našem podjetju, se različne ideje in zamisli povežejo med seboj – in po navadi nastane nekaj pozitivnega. Po prijavi projekta, s katerim nam je uspelo kupiti tudi različne pripomočke za vadbo in sproščanje na delovnem mestu ter izvesti različne meritve temeljnih zdravstvenih parametrov in usposabljanja za zdrav življenjski stil, je direktor predlagal še ponudbo skupinskega fitnesa z osebnim trenerjem in odziv je bil nadpovprečen – več kot 100 % nad pričakovanji. Predvidevali smo, da bomo imeli dve skupini (poleg vseh, ki fitnes obiskujejo individualno), pa smo jih že od začetka imeli pet, zdaj jih imamo šest. Temu smo dodali še vadbo salse za tiste, ki se v fitnesu ne najdejo.

Kakšni so načrti za nadaljnji razvoj projekta?

Poleg tega, da želimo zmanjšati število kadilcev, je naš naslednji cilj povečati število tistih, ki si med delom vzamejo več kratkih odmorov za aktivno vadbo na delovnem mestu in za odmik od monitorjev. Želimo pa si uvesti tudi dodatne aktivnosti, ki bodo koristile zaposlenim, ki pri delu veliko stojijo in izvajajo bolj fizično delo.

Kaj so sodelavci, ki so se vključili v projekt, pridobili?

V zadnjem letu so zaposleni uvedli veliko novih zdravih navad: 51 jih spije vsaj 1,5 l vode na dan, 50 jih pazi na zdravo prehrano, 48 jih hodi peš po stopnicah namesto z dvigalom, 26 jih gre med odmorom pogosto na sprehod, 16 jih je shujšalo, 14 se jih vozi s kolesom ali hodi peš vedno, ko lahko, 15 pa jih ni uvedlo nobene nove zdrave navade.

Kako so se aktivnosti programa Krepki in zdravi prepletle z dnevnimi poslovnimi aktivnostmi?

Vsa usposabljanja in meritve smo izvedli med delovnim časom. Ideja skupinskega fitnesa je bila od vsega začetka, da je vadba organizirana pred službo in po njej tako, da udeleženci pridejo v službo približno uro kasneje, ali uro prej odidejo, ter da podjetje sofinancira 75 % vadbe. Za eno skupino, ki zaradi pomanjkanja trenerjevih razpoložljivih ur v teh terminih vadi zvečer, pa podjetje financira 100 % stroškov.

Podobno je organizirana tudi vadba salse. Ideja, ki je zrasla na podlagi te, je bila, da bi tudi tisti, ki redno vadijo kar koli drugega (in lahko to tudi izkažejo), imeli možnost delati dve uri manj. Za zdaj lahko ocenimo, da imajo vse te aktivnosti pozitiven vpliv na delovno klimo in na zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih. V anketi o zadovoljstvu, ki smo jo izvedli med zaposlenimi, jih je več kot polovica ocenila, da je za rekreacijo na delu bistveno bolje ali bolje poskrbljeno in so s tem zelo zadovoljni, 70 % jih je zelo zadovoljnih s ponudbo sadja na delovnem mestu. Razveseljivo je tudi to, da je veliko zaposlenih v svojo dnevno rutino uvedlo eno ali več zdravih navad (peš - hoja ali po stopnicah, razgibavanje ali sprehod med delom, bolj zdrava prehrana in pitje vsaj 1,5 l vode na dan). Veliko pa jih je imelo zdrave navade že prej.

Je imel projekt nenačrtovane stranske učinke? Če da, katere?

Med nenačrtovanimi učinki je vsekakor pobuda za spodbujanje zaposlenih k opuščanju kajenja. Več neformalnega druženja zaposlenih iz različnih oddelkov med športnimi aktivnostmi pa je pripomoglo k še boljšim odnosom in več sodelovanja med oddelki, kar smo ugotovili tudi z analizo zadovoljstva.

Kako je pri vas organizirana HR funkcija?

Na področju HR delata dve zaposleni – ena skrbi za kadrovske operativne aktivnosti, druga pa za razvoj kadrov. Obe sta prisotni tudi na vodstvenih kolegijih.

Katere spremembe na področju modernega delovnega okolja (delo od kjer koli, fleksibilne oblike dela, hibridni timi) ste uvedli v zadnjem obdobju?

Več dela od doma, dela v hibridnih timih in fleksibilnih oblik dela je spodbudilo obdobje pandemije, smo pa vse te oblike uporabljali že prej.

Kakšna bo po vašem mnenju videti prihodnost HR-ja?

Glede na že kronično pomanjkanje kadrov, pričakovano podaljševanje delovne dobe, aktivnejše vključevanje starejših v zadnjem delovnem obdobju in po njem na eni strani ter mladih že v času šolanja oz. študija na drugi strani, ob tem pa še priliv zaposlenih iz drugih kulturnih območij. Pričakujemo, da se bo vloga in pomen HR-ja še krepil. Dodajmo k temu še individualiziran pristop k razvoju zaposlenih in pomen podpore vodjem v novih razmerah in oblikah dela, pa ni težko zaključiti, da bo kadrovska razvojna funkcija med najpomembnejšimi za razvoj podjetij in gradnjo kulture v njih. Operativno delo bo še bistveno bolj digitalizirano in rutinske naloge avtomatizirane. Zaposleni na tem področju pa bodo morali imeti širok nabor znanj in kompetenc, saj morajo tesno sodelovati z vsemi področji v podjetju.

Kaj vam pomeni uvrstitev med finaliste?

Uvrstitve med finaliste izbora za HR&M projekt 2022 je za nas veliko priznanje in še zunanja potrditev, da je naše vlaganje v razvoj zaposlenih in njihovo dobro počutje na pravi poti. Da je tako, priča tudi veliko število prijav na objavljene razpise za nove zaposlene.