Zemantina poletna šola podatkovne znanosti je namenjena mladim talentiranim posameznikom, ki želijo pridobiti dodatno znanje in izkušnje na področju podatkovne znanosti. Mlade navdušuje nad nadaljnjim delom na področju strojnega učenja. Je projekt, ki se je oblikoval iz želje po vračanju družbi in povezovanju članov ekipe in sčasoma postal ključen tudi pri privabljanju talentov, onboardingu in razvoju zaposlenih. V projekt vključujejo študente oziroma društva in tako predstavljajo širšo družbeno odgovornost ter se aktivno povezujejo z okoljem.

David Kopič, Head of Data Science, in Klara Zavrl, People & Culture Generalist & Talent Acquisition Partner, Zemanta

Predstavite prijavljen HRM projekt

Zemantina poletna šola podatkovne znanosti je brezplačni petdnevni program, namenjen mladim talentiranim posameznikom, ki želijo pridobiti industrijske izkušnje na področju podatkovne znanosti.

Izvaja se enkrat letno, število udeležencev pa je omejeno, kar omogoča poglobljen osebni pristop in zagotavlja kakovostno izkušnjo. Od udeležencev program zahteva solidne programerske veščine in osnove znanja na področju podatkovne znanosti in strojnega učenja. V enem tednu izboljšajo svoje veščine na področju strojnega učenja in dobijo vpogled v praktično delo na področju podatkovne znanosti. Program udeležence v enem tednu vodi skozi vse faze projekta na področju podatkovne znanosti. Začne se z definiranjem problema, nato se zbira in analizira podatke in zgradi grajenja modele ter praktično eksperimentira. Temelji na delu z ogromnimi količinami resničnih podatkov in reševanju resničnih problemov v industriji oglaševalske tehnologije. Udeleženci preko izzivov spoznavajo podatkovno znanost iz prve roke, pridobijo ogromno praktičnega znanja in izkušenj. Hkrati dobijo vpogled v to, kako se reševanja izzivov lotevajo najboljši strokovnjaki na tem področju.

Poletna šola se odvija v našem delovnem okolju. Pri projektu naši podatkovni znanstveniki in inženirji aktivno sodelujejo in delijo svoje znanje kot predavatelji in mentorji. Udeležencem ves čas pomagajo pri uporabi podatkovne znanosti v praksi. Poleg uradnega dela programa so del poletne šole tudi neformalna druženja, skozi katera se lahko udeleženci in zaposleni bolje spoznajo in povezujejo.

V čem je vaš projekt izviren?

S projektom uspešno dosegamo cilje na različnih HR področjih in je s svojo celostnostjo trajnostno naravnan z vidika:

  1. družbene odgovornosti (omogoča mladim, da se srečajo s praktičnimi problemi, povežejo teorijo s prakso, jih navdušuje za ta poklic, in tako skrbi za razvoj kompetenc mladih talentov in razvoj strokovnjakov, ki so na trgu dela vedno bolj iskani),
  2. prepoznavnosti Zemante kot odličnega delodajalca in okolja, kjer se gradijo in urijo najboljši strokovnjaki na področju podatkovne znanosti in strojnega učenja (vpogled v našo kulturo in način dela, večje zanimanje za pridružitev naši ekipi in hitrejša zapolnitev odprtih delovnih mest z največjimi talenti)
  3. razvoj kompetenc zaposlenih in skrb za nasledstvo (z vključenostjo in sodelovanjem pri projektu naši inženirji krepijo svoje veščine na področju mentoriranja, prezentacije, komunikacije, organizacije, kar jih pripravlja na prevzemanje novih vlog in odgovornosti v prihodnje)
  4. Povezovanje članov ekipe, večja zavzetost ter pripadnost zaposlenih (zaposlenim omogoča prispevanje k družbeni odgovornosti, osebnostni in profesionalni razvoj, prepoznanje strokovnosti in profesionalnosti ekipe, del katere so).

Kakšni so učinki projekta?

S sodelovanjem pri projektu zaposleni krepijo pomen vračanja družbi, razvijajo dodatna znanja in veščine, se povezujejo. V treh letih se je v projekt prijavilo približno 90 posameznikov, od tega je bilo v program sprejetih 35 udeležencev, ki so pridobili nova znanja, izkušnje in veščine na področju podatkovne znanosti. Dva udeleženca sta se nam pridružila kot redno zaposlena. Ob odprtih priložnostih na področju Data Science, opažamo tudi povečano zanimanje kandidatov za delo v naši ekipi, kar nam omogoča razmeroma hitro zapolnitev odprtih delovnih mest.

Kakšni so načrti za nadaljnji razvoj projekta?

Projekt bomo nadaljevali tudi v prihodnje in iskali priložnosti, kako ga še dodatno izpopolniti. Vsako leto sistematično zbiramo povratne informacije tako od udeležencev kot tudi od naših sodelavcev, ki program ustvarjajo. Na podlagi podrobne ankete vsako leto šolo tudi izboljšamo. V nadaljevanju želimo program nadgraditi še z dodatnimi vsebinami, povabiti nove zunanje - domače in tuje - predavatelje, morda organizirati tudi zimsko različico, ter morda poletno šolo za kakšnega udeleženca nadgraditi v poletno pripravništvo.

Kaj so sodelavci, ki so se vključili v projekt, pridobili?

Predvsem gre za odlično priložnost team-buildinga in je to teden, v katerem naši sodelavci res uživajo, saj takrat razen mentoriranja nimajo drugih obveznosti. Obenem pridobijo nove izkušnje, priložnost predaje znanja, vodenja delavnic in predavanj, nova poznanstva in veliko zabavnih trenutkov ob spremljajočih neformalnih druženjih. S sodelovanjem pri projektu zaposleni krepijo svoje kompetence na področju komunikacije, nastopanja, sodelovanja in organizacije, kar jim pomaga pri prevzemanju odgovornejših vlog v nadaljevanju. Poleg tega od udeležencev včasih dobimo kakšno zanimivo idejo, ki jo lahko uporabimo pri svojem vsakodnevnem delu in razvoju programske opreme.

Je imel projekt nenačrtovane stranske učinke? Če da, katere?

Projekt je primarno nastal zaradi želje po predaji znanja in vračanju skupnosti ter grajenja tesnejših odnosov med člani ekipe - team-building. Sčasoma je postal ključen del pri prepoznavnosti podjetja in privabljanju talentov. Dodaten pozitivni stranski učinek je tudi hitrejše uvajanje novo zaposlenih, ki so se udeležili poletne šole. Zaradi predhodne seznanitve s celotno ekipo Data Science, našim načinom dela, pristopom k reševanju problemov in poznavanjem tehnologij, je onboarding novih članov veliko lažji, hitreje tudi začnejo s samostojnim delom.

Kako je pri vas organizirana HR funkcija?

Globalni People & Culture oddelek zajema področja pridobivanja in zaposlovanja, razvoja in izobraževanja ter HR operacij. Lokalni HR team podpira globalno ekipo na vseh omenjenih področjih ter samostojno vodi HR projekte in aktivnosti v ljubljanski pisarni, pri čemer tesno sodeluje z lokalnim menedžmentom.

Katere trajne spremembe na področju »dela od kjer koli« ste uvedli vzadnjem obdobju?

S prehodom na delo izven naših pisarn smo začeli z ozaveščanjem pomena ustrezne ureditve delovnega okolja, zaposlenim zagotavljamo kritje osnovnih stroškov dela od doma, dodatne finančne prilive za nakup opreme, ki jo potrebujejo za ustrezno ureditev svojega delovnega okolja. Nudimo več vsebin, treningov in seminarjev s področja mentalnega zdravja, dobrega počutja in work-life balance, dostop do wellness programov. Ob koncu leta celotni ekipi omogočamo dodatne proste dni za zimski oddih (kjer narava dela to dopušča, sicer jih nadomestijo na druge dni po izbiri). Poslužujemo se remote-first načina dela in dolgoročno planiramo hibriden model, zato smo uvedli t.i. hot-desking sistem. Naša predhodno vzpostavljena komunikacijska struktura se je tudi v remote-first časih izkazala za zelo dobro, vodstvo transparentno in redno komunicira nadaljnje načrte z ekipo. Med drugim imamo mesečne “all-hands” dogodke, kjer sodelujejo vsi zaposleni globalno (900 ljudi) in kjer se predstavljajo rezultati, cilji, projekti in smernice. Zaposlene tudi vključujemo v iskanje rešitev in sprejemanje odločitev, kjer je to možno in smiselno. Redni sestanki ena na ena zagotavljajo, da vsak posameznik ostaja dobro povezan s svojim nadrejenim. Glede sodelovanja in komunikacije večjih sprememb, razen tega, da večina sestankov in srečanj poteka na spletu oz. hibridno, ni bilo. Večina naših ekip sicer tesno sodeluje z ekipami iz drugih držav in so vajeni takšnega načina dela že od prej.

Kakšna bo po vašem mnenju videti prihodnost HR-ja?

HR bo v prihodnje zagotovo le še utrdil svojo vlogo strateškega partnerja vodstva. V kriznih in negotovih razmerah v zadnjem obdobju se je izkazal kot nepogrešljiv člen organizacij na vseh področjih, od uspešnega privabljanja in uvajanja novih članov v remote-first svetu, do ohranjanja povezanosti in soočanja z raznimi stiskami, ki so se pojavila s spremenjenimi okoliščinami. Potreba po HR strokovnjakih je izrazito narasla in ta trend se bo nadaljeval tudi v prihodnje. Poleg trenutno vse večjega povpraševanja po strokovnjakih na področju pridobivanja talentov bomo v prihodnje potrebovali še več strokovnjakov in krepili HR ekipe na področju vsesplošnega dobrega počutja in mentalnega zdravja sodelavcev, njihovega osebnega, profesionalnega in kariernega razvoja, upravljanja s talenti in potenciali ter ustvarjali okoliščine za gojenje ‘growth mind-seta’ in priložnosti za pridobivanje novih izkušenj, nadgradnjo znanja in razvoj novih veščin. Eden od izzivov, s katerimi se bomo ukvarjali bo tudi uspešna identifikacija in razvoj potencialov ljudi ter nenehno povezovanje in umeščanje osebnega smisla posameznika in njegovih ciljev ter talentov v širši kontekst smisla in ciljev organizacije. Treba bo uspešno krmariti in usklajevati hitro spreminjajoče se potrebe in pričakovanja organizacij s potrebami in pričakovanji posameznikov. HR prakse bodo vedno bolj trajnostno naravnane in bodo prinašale vse večjo dodano vrednost tako zaposlenim kot organizacijam.

Kaj vam pomeni uvrstitev med finaliste?

Dodatno priznanje, da delamo prave stvari in pri svojih HR praksah razmišljamo predvsem trajnostno in dolgoročno, hkrati pa potrditev odličnega sodelovanja in vključevanja menedžmenta v HR področje.