Z učnimi prodajalnami želi Mercator vzpostaviti dolgoročno sodelovanje s šolami za promocijo poklica prodajalec. Učne trgovine so v celoti opremljene in založene z izdelki, imajo tudi delujočo blagajno, kar dodatno omogoča kakovostno učenje. Poklic prodajalec je že dlje časa med deficitarnimi poklici, v Mercatorju pa ga želijo tudi z učnimi prodajalnami in podajanjem informacij o najsodobnejših trgovskih praksah bolj približati mladim.

Mercator je prvo učno prodajalno podaril Ekonomski šoli Šolskega centra Ptuj leta 2016, temu pa so sledile še učne prodajalne v Mariboru, Kranju, Novi Gorici, Kopru, Velenju, Celju, Ljubljani, Novem mestu, Murski Soboti, Slovenski Bistrici in Slovenj Gradcu. Skupno imamo 12 učnih prodajaln, prihodnje leto pa načrtujemo še postavitev prodajalne v Kočevju ter Zagorju.

Učna trgovina je v celoti opremljena in založena z izdelki, ki so postavljeni v skladu s planogrami in označeni s cenami. Ima tudi delujočo blagajno z identičnim programom, kot ga uporabljamo v podjetju, in aranžerske dodatke, s čimer je videti kot čisto prava majhna Mercatorjeva poslovalnica.

Tako kot vsaka Mercatorjeva trgovina imajo tudi učne prodajalne na vhodu veliko rdečo tablo, na kateri so osnovne informacije, urnik in ime prodajalne, izbiro te pa prepustimo šoli in dijakom.

Za postavitev učne prodajalne je potrebno sodelovanje različnih sektorjev, od aranžerjev do kadrovskega sektorja in vodstva maloprodaje. Prvi korak pri postavitvi učne prodajalne je ogled prostora, temu pa sledijo meritve, postavitev opreme in blagajne, polnjenje polic in aranžiranje, na koncu pa seveda tudi slavnostna otvoritev in uradna predaja prodajalne.

Tekom šolskega leta učno prodajalno obiščejo tudi Mercatorjeve prodajne inštruktorice, jo posodabljajo in sodelujejo v učnem procesu ob predstavitvi poklica prodajalec ter pri izobraževanju s področja prodajnih veščin in sodobnih prodajnih orodij. Do danes smo za projekt investirali že skoraj 94.000 evrov.

V čem je vaš projekt izviren?

Mercatorjeve učne prodajalne slonijo na ideji, da dijaki že v šolah izkusijo, kako je videti delo v trgovini. S tem namenom velik poudarek dajemo temu, da učne prodajalne čimbolj izgledajo kot naše prave prodajalne. Od aranžerskih in promocijskih dodatkov, ki so takšni kot v naših poslovalnicah, do polic, ki jih napolnimo z izdelki iz različnih blagovnih skupin – tehnično blago, tekstil, nevarne kemikalije, osnovna živila, sladek program, sveža kategorija in podobno. Celotno blago označimo tudi s cenami in uskladimo s planogrami. V prodajalne pa postavimo tudi prave blagajne z identičnim uporabniškim programom, kot ga uporabljamo v naših poslovalnicah. Mercatorjeve učne prodajalne so unikaten primer prakse, kjer se gospodarstvo aktivno povezuje s srednjim šolstvom, prispeva k promociji poklica ter mlade, bodoče sodelavce že v fazi izobraževanja vključuje v delovno okolje.

Vera Aljančič Falež, pomočnica predsednika poslovodstva, Nataša Lukančič, direktorica kadrovske administracije, razvoja in selekcije,
in Neža Vodeb, samostojna strokovna sodelavka za izobraževanje.

Kakšni so učinki projekta?

Mercator je največji delodajalec v Sloveniji, saj zaposluje skoraj 9.000 delavcev. Delujemo v trgovinski panogi kjer so dobri zaposleni ključni za zagotavljanje odlične storitve. Kot pomemben člen slovenskega gospodarstva si želimo uspešno poslovati tudi v prihodnje, za to pa potrebujemo dovolj usposobljenega kadra.

Kot največji delodajalec se že vsa leta trudimo vplivati na dvig ugleda trgovinske dejavnosti in poklicev v dejavnosti, povečati zanimanje mladih za dejavnost ter si tako zagotoviti kakovostnejši nabor izobraženih in usposobljenih sodelavcev za uspešno delovanje Mercatorja v prihodnosti:

Projekt Učne prodajalne pa ta prizadevanja še dodatno potrjuje. Pozitivne učinke opažajo tudi srednje šole, na Šolskem centru Ptuj, kjer smo postavili prvo učno prodajalno, na primer letos beležijo bistveno višji vpis na trgovski smeri enako tudi na Srednji trgovski šoli Ljubljana. Poleg navedenega so učne prodajalne odličen prostor za izvedbo vseh nadaljnjih strokovnih predavanj ali drugih projektov na katerih Mercator sodeluje s šolami.

Kakšni so načrti za nadaljnji razvoj projekta?

V letu 2023 načrtujemo postavitev učne prodajalne še v Kočevju in Zagorju, vsekakor pa nam je cilj opremiti čim več trgovskih šol v Sloveniji in na ta način omogočiti ustrezno usposabljanje za čim več dijakov. Tako kot do zdaj, načrtujemo, da bodo učne prodajalne vsaj enkrat letno obiskale tudi naše prodajne inštruktorice, pred kratkim pa smo začeli tudi s strokovnimi izobraževanji za dijake in učitelje trgovske smeri v naših učnih prodajalnah.

Kaj so sodelavci, ki so se vključili v projekt, pridobili?

Poleg zanimive izkušnje, ki jo prinaša sodelovanje z različnimi šolami in dijaki, vključenost v tovrstni projekt prinaša tudi občutek doprinosa, ne samo podjetju, temveč tudi družbi.

Je imel projekt nenačrtovane stranske učinke? Če da, katere?

Projekt je praviloma potekal po načrtih in ni bilo posebnih nepričakovanih stranskih učinkov.

Kako je pri vas organizirana HR funkcija?

V podjetju Mercator se HR funkcija deli na službo za kadrovsko administracijo, razvoj in selekcijo, oddelek plač ter oddelek za podporo in organizacijo.

Katere spremembe na področju modernega delovnega okolja (delo od kjer koli, fleksibilne oblike dela, hibridni timi) ste uvedli v zadnjem obdobju?

Zaposlenim na režijskih delovnih mestih, kjer je glede na naravo dela to mogoče, omogočamo, da del delovnega časa delajo od doma oziroma z druge lokacije po izbiri delavca po predhodni uskladitvi z neposrednim vodjem.

Kakšna bo po vašem mnenju videti prihodnost HR-ja?

Menim, da bo vloga HR-ja v prihodnje še bolj pomembna. Dejstvo je, da je pandemija močno spremenila trg dela, temu pa se je morala prilagoditi tudi kadrovska funkcija, ki je na ta račun še utrdila svoj položaj in pomen v podjetju. Pričakovanja delavcev so vse večja, predvsem na področju ravnovesja med zasebnim in službenim življenjem. Da bi podjetja lahko izpolnila vse večja pričakovanja zaposlenih, pa se bo morala kadrovska služba še bolj osredotočiti na ljudi in poskrbeti, da se zaposleni počutijo kot del podjetja, ki jih ceni in spoštuje.

Kaj vam pomeni uvrstitev med finaliste?

Veseli nas, da je naše trdo delo in prizadevanje prepoznano. Ideja, ki stoji za našim projektom je, da bi mladim približali poklic prodajalca, kar menimo, da je družbeno odgovorno in ključno za prihodnost trga dela. Prepoznavnost projekta je vsekakor odlična spodbuda za nadaljnje delo.