Raznolikost letošnjih nagrajenih projektov HRM razveseljuje več področij razvoja kadrov. Če je Vzajemna zdravstvena zavarovalnica navdušila s sistematičnostjo, kompleksnostjo projekta in predvsem z izredno aktivnim vključevanjem vseh akterjev – od uprave do predstavnikov zaposlenih, je na drugi strani Koncern Kolektor navdušil z aktivnostmi, ki spodbujajo najpomembnejše in najbolj dragoceno v naših življenjih – zdravje. Obe omenjeni podjetji imata, kot tudi zahteva razpis, merljive učinke v praksi in izkazujeta dobršno mero družbene odgovornosti. Izjemnost letošnjega zmagovalnega podjetja Gigodesign s projektom KCDM – Kompetenčni center za design management gre korak naprej.

Projekt je izhajal iz širšega stanja slovenskega gospodarstva in vrzeli v znanju o prednostih in merljivih rezultatih, ki jih prinaša sistematično vključevanje oblikovanja kot dejavnika diferenciacije in povečanja vrednosti izdelkov in storitev ter pomanjkanja kompetenc za njegovo učinkovito integracijo v razvojne strategije. Številčnost in aktivna vpletenost številnih partnerjev iz zasebnega in javnega sektorja ter doseženi rezultati so navdih za našo širšo družbo. Projekt je prejel tudi mednarodno nagrado, zato lahko rečemo, da je navdih tudi za družbe onkraj naših meja. Ustanovljen je bil v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 do 2013 in zato tudi sofinanciran z evropskimi sredstvi. Z veseljem lahko trdimo, da so se sredstva porabila za namen, ki skozi aktivnosti prinaša učinke. Na podlagi gradiva in informacij, ki smo jih prejeli, predstavljamo letošnje tri zmagovalne projekte HRM.