Korporativna znamka podjetja, blagovne znamke podjetja in znamka delodajalca predstavljajo tri stebre identitete podjetja, ki skupaj oblikujejo njegov ugled in percepcijo v očeh tako notranjih kot zunanjih deležnikov. 

Izvedeli boste:
Katere so bistvene aktivnosti gradnje znamke delodajalca?
Kdaj uporabiti HR marketing in kateri so koraki njegovega razvoja?
Kakšne so posledice zamenjevanja obeh pojmov?