V desetih letih od vstopa na slovenski trg Lidl Slovenija intenzivno raste. Ekipa, ki je v začetku štela vsega 411 sodelavcev, danes presega število 1.300. Podjetje in z njim tudi delovno okolje se je v tem obdobju močno spremenilo. Izoblikovala se je naša osebnost, kultura podjetja, ki smo jo leta 2015 zajeli v znamko delodajalca. V njej smo opredelili naših pet ključnih vrednot in nabor prednosti, ki jih prinaša zaposlitev v našem podjetju.

Foto: ŽIga Intihar