V desetih letih od vstopa na slovenski trg Lidl Slovenija intenzivno raste. Ekipa, ki je v začetku štela vsega 411 sodelavcev, danes presega število 1.300. Podjetje in z njim tudi delovno okolje se je v tem obdobju močno spremenilo. Izoblikovala se je naša osebnost, kultura podjetja, ki smo jo leta 2015 zajeli v znamko delodajalca. V njej smo opredelili naših pet ključnih vrednot in nabor prednosti, ki jih prinaša zaposlitev v našem podjetju.

Foto: ŽIga Intihar

Z opredeljeno znamko delodajalca zagotavljamo svojo prepoznavnost, se izrečemo o tem, kdo smo in kje na trgu dela se pozicioniramo ter hkrati sledimo cilju postati najuglednejši delodajalec. Obenem na podlagi opredeljenih organizacijskih vrednot in skupaj z zaposlenimi oblikujemo Lidlov lajf – skupek želenih vedenj, aktivnosti in ukrepov, ki nam pomagajo, da živimo v skladu z Lidlovimi vrednotami.

Prvi korak je opredelitev »kdo smo?«

Najprej smo opredelili našo organizacijsko kulturo in vrednote, ki bodo dolgoročno zagotavljale naš nadaljnji uspeh. V prvem koraku smo izvedli raziskavo, v kateri smo analizirali vrednostni sistem naše organizacije, pri čemer so sodelovali tudi naši sodelavci na različnih nivojih in z različnih delovnih področjih. Identificirali smo več kot trideset vrednot, ki so prisotne v našem delovnem vsakdanu. V znamko delodajalca smo vključili pet tistih pozitivnih vrednot, ki v našem delovnem najbolj izrazito izstopajo. Te so hkrati tiste vrednote, ki nam bodo v prihodnje pomagale pri doseganju naših ciljev, ob tem pa pozitivno vplivale na motivacijo in zavzetost naših zaposlenih.

Ponotranjenje vrednot vodi v spremembo organizacijske kulture