Prevečkrat slišimo: »Ko bi le to vedeli (prej)!«. Zakaj? Ker znanje in izkušnje ostanejo skrite. Morda je vse celo zapisano, a nedostopno. In potem »odkrivamo že odkrito« ali spregledamo odlične ideje. Vse to vpliva na poslovni izid. Zato potrebujemo upravljanje znanja, pretok znanja in izkušenj v organizaciji. Z ljudmi, orodji in procesi, ki so temelj kulture učenja, se znanje le še plemeniti.

Ljudje so nosilci znanja, ustvarjalci vsebin in tvorci kulture