POSLOVNA USPEŠNOST NA KRILIH HVALEŽNOSTI

FRANCI ČEČ, direktor ZD Radeče

Facebook
Twitter
LinkedIn

Človek, ki izkazuje hvaležnost, je morda včasih videti staromodno, toda vse bolj ugotavljamo, da je takšen odnos do ljudi in stvari izjemno progresiven. Povezan je namreč z večjo sposobnostjo komuniciranja in negovanja učinkovitih interakcij z drugimi, kar je eden od elementov graditve dolgoročno uspešnega poslovnega odnosa.

Večina avtorjev se strinja, da je hvaležnost čustvo, ki se pojavi, ko ugotovimo, da smo od nekoga prejeli nekaj dobrega v materialnem ali psihološkem smislu. To dobro prihaja od neke določene osebe, zato smo ji zanj hvaležni. Hvaležnost se pojavi pod določenimi pogoji: prisotno mora biti zaznavanje, da je prejeto nekaj pozitivnega, da tega ne moremo pripisati lastnemu trudu, poleg tega mora v nas vzbuditi potrebo po oddolžitvi za prejeto. Hvaležnost ima tri komponente. Prva je prijeten občutek, da smo deležni pozornosti nekoga ali nečesa oziroma to pozornost vračamo. Druga komponenta vključuje dobre želje, namenjene osebi, stvari ali dogodku, ki nam je po subjektivnem dojemanju storil nekaj pozitivnega, hvalevrednega. Tretja komponenta hvaležnosti je tendenca, da zaradi pozitivnega dejanja sočloveka tudi sami storimo nekaj pozitivnega, in sicer v odnosu do človeka, ki smo mu hvaležni, oziroma na splošno.

Ne smemo zanemariti moralnih funkcij hvaležnosti. Prva je moralni barometer, saj se hvaležnost pojavi kot posledica zaznave sprememb v vedenju in odnosu do druge osebe. Prejemnik opazi, da mu dejanje dobrotnika prinaša korist in pozitivno vpliva na njegovo blagostanje. Druga funkcija hvaležnosti je motivacijska, tj. stimulira njenega prejemnika k prosocialnemu vedenju. Tretja funkcija je okrepitev prosocialnega vedenja dobrotnika. Izkazana hvaležnost naleti pri njenem prejemniku na ugoden odziv, zato spodbudi dobrotnika k nadaljevanju te prakse.

Dotaknimo se še osmih vidikov hvaležnosti po Adlerju. To čustvo nam omogoča fokusiranost na to, kar imamo, ne na to, česar nam v danem trenutku primanjkuje. Vzbuja spoštovanje, tj. občutek močne čustvene in duhovne povezanosti s trenutnim položajem ali izkustvom. Običajno je spoštovanje neposredna čustvena manifestacija hvaležnosti, ki se pojavi kot nenadno močno čustvo, ki preplavi človeka. Ritual pomeni redno izvajanje dejanj, ki spodbujajo in povečujejo hvaležnost. To vodi k podoživljanju pozitivnih stvari in dogodkov, ki so se nam zgodili v nedavni preteklosti. Sedanji trenutek vzbuja hvaležnost, saj je ob njegovem doživljanju mogoče gojiti progresivna čustva glede nečesa, kar imamo.

Na občutenje hvaležnosti vpliva tudi primerjava navzdol s samim seboj ali drugimi. Odnosna hvaležnost je pogojena s percepcijo koristi, ki jih posameznik prejme od druge osebe, ob hkratnem zavedanju vloženega truda, dela in odpovedovanja druge osebe pri generiranju te koristi. Pri vidiku izgube ali nesreče je v ospredju doživljanje pozitivnih občutkov zaradi posedovanja nečesa minljivega. Medosebna hvaležnost pomeni prepoznavanje in občutenje pozitivnih čustev zaradi vseh ljudi, ki so navzoči v posameznikovem življenju. Vključuje hvaležnost drugim za izkazano skrb, razumevanje in podporo.

Iz zapisanega logično sledi, da se hvaležni ljudje ne čutijo prikrajšani, temveč so prepričani, da živijo v izobilju. Cenijo sodelovanje in pomoč drugih oseb, vključenih v doseganje njihovega lastnega zadovoljstva. Pogosteje opazijo in cenijo drobne stvari v življenju, zato z večjo verjetnostjo doživljajo subjektivne koristi, ki jim jih prinaša življenje. Cenijo dobre lastnosti drugih ljudi in so sposobni čutiti srečo ob pozitivnih izidih v življenju drugih. Manj se primerjajo navzgor, zato se v večjem obsegu izognejo negativnemu čustvovanju, ki se npr. kaže kot jeza, ljubosumje in obžalovanje.

Hvaležnost je bistvo uspešnega delovanja na vseh področjih, zato je tudi ključ učinkovite medosebne komunikacije. Hvaležnost je veliko več od sposobnosti reči hvala. Ljudje, ki v večji meri negujejo občutke hvaležnosti, so bolj srečni, imajo več energije in gojijo več pozitivnih čustev. Zaradi višje stopnje empatije raje delijo dobrine z drugimi, raje so drugim v tolažbo in oporo.

Od takšne percepcije realnosti do prodorne komunikacije na osebni in poslovni ravni je samo še korak. Hvaležen subjekt je sposoben čustveno nabite interakcije z okolico. Za človeško naravo kljub izjemnim tehnološkim spremembam še vedno veljajo prastare zakonitosti. Ljudje še vedno cenimo in smo hvaležni za navdušen pozdrav, nepričakovano priporočilo ali drugo pozornost, kamor spada tudi izkazovanje hvaležnosti. Slednja je med drugim povezana z iskanjem emocionalne in instrumentalne socialne podpore, iz česar sledi, da je tudi socialno orientirana osebnostna lastnost. Zaradi izražanja hvaležnosti je subjekt privlačnejši za soljudi, poveča se kakovost njegovih medosebnih odnosov.

Vpliva izražanja hvaležnosti okolici se, kot vodja dobro zavedam. S pozornejšim odnosom prispevam k večjemu zadovoljstvu in odzivnosti zaposlenih, pozitiven učinek intenzivnejše hvaležnosti se odraža tudi v odnosu s poslovnimi partnerji in drugimi deležniki, ki jim izkazovanje večje pozornosti godi. Z vzgajanjem vodij za jutrišnji dan (nasledstvo) se trudim doseči, da bodo njihovi naravni darovi visoko kultivirani, izobraženi v intelektualno iskrive in kulturno široko razgledane osebnosti. In v tem kontekstu jim hvaležnost predstavljam kot majhno naložbo, ki pa jim v poslovnem svetu lahko omogoči sorazmerno mehkejši pristanek na pristajalni stezi trde stvarnosti.

Graditev na komunikaciji, ki temelji na hvaležnosti, je torej temelj uspešnega tržnega

komuniciranja. Kot je odprta in iskrena komunikacija ključ dobrih medčloveških odnosov, tako je tudi bistvo odnosa med podjetjem oziroma blagovno znamko in njegovimi oz. njenimi kupci. Če potrošnik ne čuti hvaležnosti podjetja za njegovo lojalnost, se bo odvrnil od njega in začel zaupati njegovim konkurentom.

Poslovna uspešnost je potemtakem posledica hvaležnosti soljudi, ki dobrotnika in njegov posel priporočajo naprej. To velja ne le za zagonska podjetja, ampak tudi multinacionalke.

Idealen primer učinkovite tržne komunikacije, ki vodi h konsolidaciji blagovne znamke, je uporaba hvaležnosti pri vzpostavljanju, ohranjanju in krepitvi vezi s (potencialnimi) strankami na družbenih omrežjih. Kdor je v nečem spreten, uspešen, nadarjen, svetuje in pomaga svojim prijateljem ali sledilcem. Če je pri tem dosleden, se hvaležnost peščice ljudi transformira v množično hvaležnost, saj ljudje začutijo njegovo skrbnost in predanost. Na ta način lahko nekdo postane prepoznaven, zato se poveča tudi obseg prodaje njegovih izdelkov ali storitev. Poslovna uspešnost je potemtakem posledica hvaležnosti soljudi, ki dobrotnika in njegov posel priporočajo naprej. To velja ne le za zagonska podjetja, ampak tudi multinacionalke.