Integralni organizacijski razvoj je pristop, ki se osredotoča na celovitost in povezanost različnih vidikov organizacije pri njihovem razvoju. Ta pristop upošteva širši kontekst organizacije, vključno z njenimi strukturami, procesi, kulturo, ljudmi, vrednotami in cilj, ter z vlogo in vrednotami ter znanji posameznika.