Dobre in povezane ekipe lažje in hitreje dosegajo zastavljene cilje. To so ekipe, ki iščejo sinergije v medsebojnem delovanju, izkoriščajo potenciale vsakega posameznika in imajo vodjo, ki ekipi »daje takt«, jo motivira, usmerja, zagotavlja pozitivno okolje in ustvarja pogoje za dobre odnose. Zato je vlaganje v razvoj vodij nujno. Če pa želimo vodje podpreti, da postanejo še boljši, moramo najprej vedeti, če in kje potrebujejo dodaten razvoj in pomoč.

Področje logistike je drugo največje operativno področje v Mercatorju. Združuje več kot 700 redno zaposlenih sodelavcev, pretežno komisionarjev, skladiščnikov in voznikov ter 300 sodelavcev s kadrovskih agencij. Je intenzivno delovno področje, fizično težje, poleg tega pa izrazito medkulturno zastopano. Vodje v logistiki so ključni kadri za to področje, saj vodijo velike, medkulturne ekipe, v težkih delovnih pogojih, povprečna starost sodelavcev je velika, kolektivi pa pretežno moški.

Vodje so ključni člen naše logistike

Veseli smo bili, ko se je vodstvo logistike obrnilo na kadrovski sektor s pobudo, da za njihove vodje oblikujemo razvojni projekt. S tem so potrdili, da se zavedajo pomena dobrih vodji, jih želijo pri razvoju podpirati ter vlagati v njihov osebni in karierni razvoj z namenom ohranjanja njihove zaposlitve, krepitve dobrih odnosov v ekipah ter uspešnega doseganja zastavljenih rezultatov.

Za odkrivanje ključnih področij delovanja in vedenj, ki razlikujejo uspešne posameznike od manj uspešnih, so bili izvedeni vedenjski intervjuji.

Skozi celoten projekt, predvsem v snovanju vsebine, določanju kompetenc, matrike ter vsebine za sociometrično preizkušnjo je bilo vodstvo logistike ves čas aktivno vključeno. V začetni fazi projekta so bili vključeni v komunikacijo s sodelavci iz logistike, saj jim je izvršni direktor osebno predstavil namen in cilje projekta.

Cilj projekta je bil: razvoj sodelavcev s priložnostmi za razvoj enote kot celote.

Zato smo pri oblikovanju programa usklajevali aktivnosti na ravni posameznika z namenom, da pri udeleženih sodelavcih prepoznamo močna področja in področja za razvoj ter prepoznamo (vodstveni) potencial. Na ravni enote pa smo želeli prepoznati ključne kompetence, ki so potrebne za uspešno delo na področju logistike, prepoznati trenutne izzive v enoti (na izbranem vzorcu zaposlenih). Torej skozi razvoj vodij skrbeti tudi za razvoj enote in jih tako pripraviti na nove izzive, hitre spremembe, jih povezati v učinkovite ekipe ter jih opolnomočiti za izzive prihodnosti.

1. Korak: selekcijsko – razvojne aktivnosti
Glede na to, da je bil za vodje iz logistike to prvi tovrstno razvojno naravnani projekt, je bil prvi korak namenjen individualnim karierno-razvojnih aktivnostim:

Cilj je bil: