Ko govorimo o delu v 21. stoletju, ne moremo spregledati dejstva, da zaradi digitalizacije prihaja do tektonskih sprememb v globalnem gospodarstvu in delovnih procesih. Nedvoumno dejstvo pa je tudi, da so mladi izobraženi posamezniki pomemben generator tega napredka, zato je ustvarjanje priložnosti za povezovanje študentov in delodajalcev ena od ključnih nalog Kariernih centrov Univerze v Ljubljani ter tudi širšega univerzitetnega okolja.

Karierni centri Univerze v Ljubljani izpolnjujemo poslanstvo povezovalca med visokošolsko sfero in delodajalci že od leta 2010, trenutno to počnemo v okviru projekta »Karierni centri Univerze v Ljubljani – vaš kompas na karierni poti«, ki ga financirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Od ustanovitve dalje smo na podlagi izkušenj nenehno nadgrajevali svoje storitve tako za študente kot delodajalce, kar bomo počeli tudi v prihodnje, saj se trudimo, da se spremembe na trgu dela odražajo tudi v naših aktivnostih: pred leti smo tako kot prvi v Sloveniji vpeljali koncept kariernih »hitrih zmenkov«, kar je izjemno učinkovit format, da se delodajalci spoznajo z velikim številom perspektivnih kadrov v zelo kratkem času. Poleg klasičnih predstavitev podjetij, ki za študentsko publiko običajno potekajo v prostorih katere od fakultet, pa od leta 2016 organiziramo tudi obiske študentov neposredno v delovnih okoljih. To se je izkazalo kot odličen način za bolj neposreden stik med delodajalci in študenti, ki slednjim tudi omogoči, da si lažje predstavljajo delovni vsakdan v podjetju. Če to podkrepimo s številkami, smo samo v študijskem letu 2017/18 organizirali približno 150 predstavitev delodajalcev na fakultetah in več kot 200 obiskov v realnih delovnih okoljih (ter seveda objavili stotine oglasov za študentsko delo in redne zaposlitve).