Odstotki so izračunani na osnovi končnega zneska računa, ki ga prejme delodajalec.