1. OSNOVNOŠOLCI 

Ko zaključijo osnovno šolo in dopolnijo 15 let (izpolnjena morata biti oba pogoja). 

Primeri: