Kamorkoli se ozremo, vidimo spremembe. V hitro spreminjajočem se svetu so se organizacije – če želijo ostati uspešne – prisiljene prilagajati novim izzivom, pri čemer pa je ključnega pomena za uspeh uvedbe sprememb načrtna komunikacija s sodelavci. Uspešnost je namreč odvisna od podpore vseh vpletenih. V prispevku smo opisali primer prenove sistema nagrajevanja z vidika komunikacije in vključenosti sodelavcev v celotni proces.

Hiter razvoj tehnologije, gospodarski napredek in globalizacija v naš svet prinašajo spremembe. Te neizogibno vplivajo tudi na poslovni svet in trg dela ter podjetja silijo k prilagajanju in uvajanju sprememb oziroma novosti. Večina sprememb ima vpliv na vse posameznike v organizaciji, odzivi sodelavcev nanje pa so različni; navdušenost, pripravljenost na spremembo, zavezanost, odprtost za spremembo, upor. Niccolo Machiavelli je že v šestnajstem stoletju zapisal, da pri uvajanju sprememb pogosto naletimo na različne težave in tveganja pri izvajanju, najpogosteje do upora in pomanjkanja zavezanosti. Petsto let kasneje je stanje enako.