KOMUNIKACIJA KOT KLJUČNI STEBER PRENOVE SISTEMA NAGRAJEVANJA

NATAŠA DREMELJ, vodja programa HRM v Agitavit Solutions in vsebinski vodja produkta eHRM

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kamorkoli se ozremo, vidimo spremembe. V hitro spreminjajočem se svetu so se organizacije ― če želijo ostati uspešne ― prisiljene prilagajati novim izzivom, pri čemer pa je ključnega pomena za uspeh uvedbe sprememb načrtna komunikacija s sodelavci. Uspešnost je namreč odvisna od podpore vseh vpletenih. V prispevku smo opisali primer prenove sistema nagrajevanja z vidika komunikacije in vključenosti sodelavcev v celotni proces.

Hiter razvoj tehnologije, gospodarski napredek in globalizacija v naš svet prinašajo spremembe. Te neizbežno vplivajo tudi na poslovni svet in trg dela ter podjetja silijo k prilagajanju in uvajanju sprememb oziroma novosti. Večina sprememb ima vpliv na vse posameznike v organizaciji, odzivi sodelavcev nanje pa so različni; navdušenost, pripravljenost na spremembo, zavezanost, odprtost za spremembo, upor. Niccolo Machiavelli je že v šestnajstem stoletju zapisal, da pri uvajanju sprememb pogosto naletimo na različne težave in tveganja pri izvajanju, najpogosteje do upora in pomanjkanja zavezanosti. Petsto let kasneje je stanje enako.

Odpor kot neizbežna usoda sprememb

Pogoj za uspešno uvedbo je pripravljenost za spremembo pri vseh sodelavcih. Ti morajo spremembo podpreti ter biti prepričani o njeni primernosti in dodani vrednosti. Pri uvajanju sprememb je tako ključni izziv, na kakšen način doseči spremembo v vedenju ljudi. Seveda v želeno smer saj se še prehitro zgodi, da ljudje vedenje spremenijo, vendar ne, kot bi si pobudnik želel. Ob pomanjkljivem upravljanju spremembe