Spremembe so gonilo napredka. So nujno potrebne za ohranjanje zagona in prilagajanje zunanjim silam. Čeprav v osnovi nosijo zgodbo uspeha, pri zaposlenih nemalokrat vzbudijo odpor – naraven odziv večine ljudi. Z uporabo agilnih načinov lahko spremenite to realnost v priložnost za nenehno učenje, rast in izboljšave ter ustvarite organizacijsko kulturo, ki v ospredje postavlja zaposlene.

Novosti zaposlene velikokrat pošljejo izven cone udobja, primorani so se seznaniti z drugačnimi načini dela in razvijati nove veščine, kar prinese precej nepredvidljivosti. Pri nekaterih to vzbudi veselje in jim novost predstavlja izziv, saj delujejo na podlagi prepričanja, da lahko s prizadevanji svoje osnovne lastnosti uspešno razvijajo (razvojna miselnost ali »growth mindset«). Drugim lahko sprememba predstavlja stres in anksioznost, saj delujejo na podlagi prepričanja, da sta njihova inteligentnost in talent statična, nove situacije pa od njih terjajo dokazovanje in potrditev sposobnosti (fiksna miselnost ali »fixed mindset)1. Prvim je bližje dinamično in raznoliko, drugim pa rutinsko ter vnaprej načrtovano delo. Skladno z raznolikostjo naj vpeljevanje sprememb v podjetju poteka glede na oba tipa miselnosti, pri čemer lahko podjetje tudi načrtno spodbuja razvojno miselnost in tako povečuje odpornost na spremembe pri zaposlenih. Vplivi sprememb na posameznika se razlikujejo in so odvisni od perspektive posameznika2, njegove miselne naravnanosti ter njegove psihološke prožnosti3.