OD OBJAVE PROSTEGA DELOVNEGA MESTA DO ZAPOSLITVE

MAJA SKORUPAN, Direktorica HR procesov, Kariera d.o.o., magistrica pravnih znanosti, specializirana za področje delovnega prava, predavateljica in avtorica številnih strokovnih publikacij in člankov.

Facebook
LinkedIn

Preden delodajalec zaposli konkretnega delavca, mora izvesti kar nekaj pomembnih korakov, ki z vidika Zakona o delovnih razmerjih niso tako zanemarljivi, kot bi sprava lahko mislili. Objava prostega delovnega mesta in zaposlitveni razgovor morata spoštovati kar nekaj zakonitosti, s tem pa se proces zaposlovanja ne konča, saj je treba pripraviti tudi predlog pogodbe o zaposlitvi, ga delavcu vročiti in ob nastopu delovnega razmerja delavca prijaviti v zavarovanje.

V nadaljevanju podrobneje pojasnjujemo, na katere korake od objave prostega delovnega mesta pa vse do zaposlitve mora biti delodajalec pozoren, saj so pogosto predmet inšpekcijskega nadzora ali pa tudi morebitnih tožb s strani kandidatov oziroma kasneje delavcev.

Obveznost objave prostega delovnega mesta

Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/2013 in nadaljnji, v nadaljevanju ZDR-1) v 25. členu določa obveznost objave prostega delovnega mesta. Če se osredotočimo na obveznosti delodajalcev zasebnega sektorja potem zanje velja, da se kot javna objava ne šteje zgolj objava, ki jo izvede zavod za zaposlovanje, temveč lahko delodajalec prosto delo objavi tudi v sredstvih javnega obveščanja, na