Spreminja se organizacijska kultura (in posledično tudi organizacija) v podjetju ob prilagajanju na interne, eksterne spremembe – vzpostavlja se drugačen način razmišljanja; drugačen način dela; drugačen pristop k reševanju izzivov; opolnomočenje in sodelovanje zaposlenih; eksperimentiranje z inovativnimi rešitvami problemov ter motiviranje zaposlenih, da kreativno pristopajo k svojemu delu, opolnomočenje in vključevanje zaposlenih; združevanje timov iz različnih oddelkov in spodbujanje sodelovanja timov, ponuditi strukturo vodenja projekta in nova znanja in izobraževanja, ki jih bodo lahko prenesli v redno delo ter nove ideje, ki bodo postale nova storitev/produkt/izboljšan proces; promocija in razvoj notranjega podjetništva in inovativnosti.