VRNIMO GOSTINSKEMU POKLICU SPOŠTOVANJE

Članek je objavljen v reviji februar/marec 2020

Martin Jezeršek, direktor podjetja jezeršek gostinstvo

Facebook
LinkedIn

Ni skrivnost, da gostinstvo v Sloveniji zaradi narave dela, neugodnega delovnega časa in konic dela ravno v času dopustov, dela na črno, slabih plač, ki jih ponuja večina gostincev, slabe promocije gostinskih poklicev in posledično slabega ugleda, ni najbolj iskano in zaželeno področje dela. Vsako leto se zanimanje za gostinske poklice slabša, vpis na srednje in višje gostinske šole je slab. Pogosto se na te šole vpišejo posamezniki z nižjimi ambicijami. Na trgu dela tako primanjkuje ustrezno usposobljenih ljudi s področja gostinstva, zato je težko pritegniti talente, ki želijo kaliti svoje spretnosti v kuhinjah ali strežbi.

V podjetju Jezeršek smo prepričani, da je gostinstvo lep, dinamičen, privlačen in zanimiv poklic, zato smo v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije našli zanimiv način, kako se zoperstaviti temu izzivu in kako ponuditi bodočim talentom edinstveno priložnost.

Po uspešno izpeljani Slovenski hiši 2018 v Pjongčangu, kamor smo na strokovno-delovno ekskurzijo popeljali enega študenta, se je vodstvo Olimpijskega komiteja Slovenije odločilo, da nadaljuje dobro prakso in organizira Slovensko hišo tudi na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2020. Tudi tokrat bo Jezeršek gostinstvo eden izmed partnerjev projekta. Na strokovno-delovno ekskurzijo bodo z ekipo tokrat odpotovali kar štirje dijaki in študentje.

Cilji projekta

Primarna cilja projekta »Z Jezerški v Slovensko hišo« sta dvigniti zanimanje in ugled gostinskega poklica med mladimi ter povečati nabor potencialnih kandidatov za delo v našem podjetju. Z zgledom želimo prispevati k reševanju problematike na področju zaposlovanja in spodbujanja zavzetosti v gostinstvu. Vsi kandidati, ki sodelujejo na razpisu, dobijo namreč priložnost redne zaposlitve. V Slovensko hišo pa se poleg dijakov in študentov odpravijo tudi naši redno zaposleni sodelavci. Možnost sodelovanja v Slovenski hiši predstavlja sodelavcem izredno motivacijo, osebni in profesionalni razvoj, večjo učinkovitost, udeležba pa nagrado za dobro opravljeno delo in predanost.

Potek projekta

Projekt je dolgoročen in ponavljajoč, vezan na konkretne Olimpijske igre in od objave razpisa do vrnitve ekipe z Olimpijskih iger traja več kot eno leto. Ponavlja se vsaki dve leti, ko so na sporedu nove Olimpijske igre.

Ko se z Olimpijskim komitejem Slovenije dogovorimo za sodelovanje v Slovenski hiši na Olimpijskih igrah, objavimo razpis, s katerega povabimo mlade, ki želijo razvijati znanje na področju gostinstva in turizma in si pridobiti dragocene mednarodne izkušnje, da se prijavijo in si s tem odprejo možnosti za sodelovanje na največjem svetovnem športnem dogodku v družbi profesionalnih kuharjev in natakarjev. Nato se oblikuje in imenuje razpisna komisija, ki izmed vseh prijavljenih kandidatov na podlagi priloženega življenjepisa in motivacijskega pisma v ožji izbor povabi obetavne mlade, stare med 18 in 30 let, pri tem pa upošteva tudi naslednja merila:

-          status dijaka/študenta na ustrezni izobraževalni smeri ali pa zgolj ambicije razvijati svojo kariero na področju gostinstva in/ali turizma;

-          znanje tujih jezikov (angleščina, italijanščina, nemščina, japonščina …);

-          opravljena praksa oziroma morebitne delovne izkušnje na področju gostinstva in/ali turizma;

-          posebni dosežki kandidata (nagrade oziroma priznanja z različnih tekmovanj s področja gostinstva in/ali turizma);

-          mnenje kandidata, zakaj je prava izbira za strokovno-delovno ekskurzijo;

-          priporočila mentorjev, profesorjev, delodajalcev.

Kandidati, ki se uvrstijo v ožji izbor, morajo nato opraviti testiranje na terenu. To pomeni, da morajo opraviti vsaj 80 plačanih ur na različnih dogodkih, tako v strežbi kot tudi v kuhinji. Na dogodkih kandidate opazujejo vodja cateringa, vodje prireditev in vodje lokacij ter jih ocenjujejo po naslednjih merilih, ki so pomembna za profesionalno podobo gostinca:

-          praktično znanje in strokovnost;

-          iznajdljivost in komunikativnost;

-          prilagodljivost;

-          osebna urejenost in čistoča.

Razpisna komisija nato na podlagi teh ocen izbere top finaliste, ki se še naprej potegujejo za »vstopnice« na Olimpijske igre. Zadnji preizkus, ki ga morajo kandidati prestati, so individualni ali skupinski razgovori z razpisno komisijo. Štirje kandidati, ki najbolj prepričajo razpisno komisijo s svojim delom, ambicijami, vizijo in odnosom do gostinskih poklicev, odpotujejo na strokovno-delovno ekskurzijo, v katero je vključeno:

-          urejeno bivanje s prehrano v Slovenski hiši v času Olimpijskih iger;

-          povratne letalske karte;

-          skrb za vrhunsko slovensko kulinariko na raznovrstnih dogodkih in ob sprejemih slovenskih dobitnikov medalj;

-          spoznavanje terenskega dela, protokola;

-          druženje s slovenskimi dobitniki medalj;

-          ogled olimpijske vasi;

-          žepnina.

Sodelovanje in povezovanje ter vloga in dejavnost vodstva

Kljub hitremu razvoju in rasti družinskega podjetja, tudi po številu zaposlenih, so člani družine kot lastniki podjetja še vedno močno vpeti v poslovanje podjetja in podpirajo ter spodbujajo edinstvene projekte. Tako je vodstvo vseskozi vpeto tudi v celoten projekt. Aktivno sodelujejo pri dogovarjanju za sodelovanje in pri pripravi razpisnih pogojev. Najvišje vodstvo je projekt osebno predstavilo kar na petih srednjih šolah in desetih višjih in visokih šolah, hkrati pa je tudi del razpisne komisije, ki se na podlagi opravljenih individualnih ali skupinskih razgovorov na koncu odloči, kdo bo odpotoval na strokovno-delovno ekskurzijo na Olimpijske igre. Vodstvo redno spremlja tudi stanje opravljenih ur na terenu, ki so pogoj za uvrstitev v finalni izbor.

Projekt je tudi primer dobre prakse medoddelčnega sodelovanja, saj so v projekt poleg najvišjega vodstva vpleteni tudi drugi oddelki. Marketing skrbi za oblikovanje razpisnih pogojev, promocijo dogodka v celoti in za ohranjanje stikov z izbranimi kandidati. Vodja cateringa, vodje dogodkov in vodje poslovnih enot pa na podlagi svojega strokovnega znanja ocenjujejo kandidate, kako se odrežejo v praktičnih situacijah na dogodkih. Kadrovska služba za kandidate pripravi predstavitev podjetja in projekta, skrbi za podpis pogodb in organizira osnovno strokovno usposabljanje ter kandidate razporeja na posamezne dogodke in s tem nadzira število opravljenih ur.

Izvirnost projekta

S projektom ne spodbujamo zgolj posameznikov, ampak tudi druga podjetja, da sprejmejo podobne inovativne ponudbe, saj je del našega poslanstva tudi trud za vrnitev ugleda gostinskemu poklicu.

Projekt ne nagradi zgolj zmagovalcev razpisa, ampak vse kandidate, ki so se zaradi svojega odnosa do dela uvrstili v ožji izbor, saj dobijo možnost zaposlitve v uspešnem družinskem podjetju.

S projektom:

-          promoviramo naše podjetje kot vodilno na področju gostinstva in organizacije dogodkov ter kot enega izmed top delodajalcev v Sloveniji (employer branding);

-          promoviramo delo v gostinstvu v vodilnem podjetju in urejenem delovnem okolju;

-          povezujemo lokalno gospodarstvo z izobraževalnimi inštitucijami, to je srednjim, višjim in visoko strokovnim šolstvom;

-          rekrutiramo dijake in študente za opravljanje priložnostnega dela (opravljene ure na terenu se študentom štejejo tudi kot del obveznega praktičnega izobraževanja na strokovnih šolah v Sloveniji) z možnostjo kasnejše zaposlitve;

-          vzpostavljamo primer dobre prakse rekrutiranja mladih talentiranih kadrov.

Rezultati projekta

Končni rezultati razpisa »Z Jezerški v Slovensko hišo 2018 v Pjongčang«:

-          54 prijavljenih kandidatov;

-          več kot 50 % vseh prijavljenih študentov je še po koncu razpisa opravljalo delo v našem podjetju;

-          več kot 80 % kandidatov iz ožjega izbora še vedno redno opravlja delo v našem podjetju;

-          4 od 6 lanskih finalistov zdaj opravlja zahtevnejše delo na dogodkih kot vodje dogodkov;

-          Več kot 1500 plačanih ur so kandidati opravili na dogodkih v času terenskega dela;

-          4 redni sodelavci so se iz Pjongčanga vrnili navdušeni, zadovoljni, motivirani in še bolj zavzeti ter se že veselijo odhoda v Slovensko hišo v Tokio prihodnje leto;

-          sodelavci, ki so se lani odpravili na delo v Slovensko hiši v Pjongčang, so s svojimi zgodbami, izkušnjami, spomini in navdušenjem pozitivno vplivali na ostale sodelavce, ki se zavedajo, da bodo na podlagi dobro opravljenega dela lahko prihodnje delo dobili možnost odhoda v Slovensko hišo v Tokio;

-          vsi so se iz Pjongčanga vrnili bogatejši za dragocene mednarodne izkušnje;

-          mladim se vrača želja do dela v gostinstvu in turizmu;

-          zmagovalec razpisa deluje kot ambasador profesionalnega dela v gostinsko-turističnem poklicu med mladimi in je navdih za svojo in prihodnje generacije;

-          projekt je bil s strani Mednarodnega olimpijskega komiteja priznan kot primer dobre prakse s ciljem združevanja športa, turizma in gospodarstva;

-          projekt je prejel veliko medijske pozornosti.

Dosedanji rezultati razpisa »Z Jezerški v Slovensko hišo 2020 v Tokio«:

-          93 prijavljenih kandidatov, kar je skoraj 40 več kot v prejšnjem razpisu;

-          2247 plačanih ur so kandidati opravili samo do sredine decembra (testiranje na terenu traja do konca maja 2020, takrat bomo tudi razglasili zmagovalce, ki se bodo konec julija 2020 odpravili v Tokio);

Še naprej se bomo zavzemali za spoštovanje in ugled poklica

V podjetju Jezeršek se bomo še naprej zavzemali za vrnitev spoštovanja in ugleda gostinskim poklicem ter za povrnitev zanimanja za delo na tem področju. Naš projekt je le eden izmed načinov privabljanja mladih in dokazovanja, da ima tudi delo v gostinstvu in turizmu svoje prednosti. Verjamemo, da bomo z našim trudom in zgledom pozitivno vplivali tudi na druga gostinska podjetja, le s skupnimi močmi in tesnim sodelovanjem z gostinsko-turističnimi šolami pa bomo lahko spremenili žalostno situacijo na področju kadrov v gostinstvu. In ne pozabimo – vse se začne pri mladih.