Članek je objavljen v reviji februar/marec 2020

Ni skrivnost, da gostinstvo v Sloveniji zaradi narave dela, neugodnega delovnega časa in konic dela ravno v času dopustov, dela na črno, slabih plač, ki jih ponuja večina gostincev, slabe promocije gostinskih poklicev in posledično slabega ugleda, ni najbolj iskano in zaželeno področje dela. Vsako leto se zanimanje za gostinske poklice slabša, vpis na srednje in višje gostinske šole je slab. Pogosto se na te šole vpišejo posamezniki z nižjimi ambicijami. Na trgu dela tako primanjkuje ustrezno usposobljenih ljudi s področja gostinstva, zato je težko pritegniti talente, ki želijo kaliti svoje spretnosti v kuhinjah ali strežbi.