EKSPERIMENTIRANJE IZ POSLA PRENAŠAMO NA ISKANJE TALENTOV

Intervju z dr. Robertom Golobom; TAMARA VALENČIČ, uredniški odbor revije HR&M

Facebook
LinkedIn

Skupina GEN-I je inovativna in hitro rastoča skupina, ki zaposluje že 400 strokovnjakov. Sprva so začeli kot ponudnik električne energije in zemeljskega plina, konec leta 2016 pa so postali prvi dobavitelj v regiji, ki ponuja izgradnjo sončnih elektrarn za samooskrbo z električno energijo. Na letošnjem glasovanju »Energy Risk Commodity Rankings 2019« so se ponovno uvrstili na prvo mesto v skupini vzhodnoevropskih trgovcev z električno energijo: »Eastern Europe – power dealers«. 

 

Našo pozornost je konec marca pritegnilo sporočilo skupine Gen-i, da iščejo 100 novih sodelavcev s področja naravoslovnih, ekonomskih in humanističnih ved.

Iščejo analitike trga, poslovne analitike, trgovce z energenti, strokovnjake za elektro mobilnost in digitalni marketing, psihologe, sodelavce za trajnostni razvoj in druge profile strokovnjakov, ki bodo soustvarjali proces zelene preobrazbe. O prihodnosti smo se pogovarjali s predsednikom uprave, dr. Robertom Golobom.

Konec marca je v Sloveniji odmevalo vaše sporočilo, da boste zaposlili sto novih ljudi. S posebnim poudarkom na humanistih in družboslovcih. Zelo odmevna poteza. Kaj načrtujete?

Ko smo začeli nas je bilo pet, danes nas je več kot štiristo, torej v resnici rastemo in zaposlujemo ves čas. V zadnjih letih smo vsako leto dodajali skoraj sto novih sodelavcev. Tudi potrebo po vključitvi humanistov in družboslovcev smo že čutili, smo jih pa imeli večinoma v zalednih, podpornih funkcijah. Res pa jih do zdaj nismo načrtno iskali za bolj razvojne naloge.

To zadnje sporočilo je zavestno in dobro premišljeno. Pomembno se nam zdi v družbi spodbujati zavedanje, da skozi tehnološko revolucijo ustvarjamo tudi družbeno evolucijo. Nove tehnologije