Naša interakcija s posamezniki in skupinami v organizacijah temelji na komunikaciji, ki je temelj za razvoj kulture znotraj organizacij. Kakovost komunikacije vpliva na razmerja in zadovoljstvo v odnosih. Komunikacija in kultura sta tesno prepleteni; druga drugo lahko okrepita ali oslabita. 

Izvedeli boste:
Kako komunikacija prispeva k pozitivni organizacijski kulturi?
Kaj vse še vpliva na dobro kulturo v organizaciji?
Kako v Mikrocopu gradijo kulturo, ki temelji na odprtosti in sodelovanju?