Na nedavnem #loveHR Summitu je Emmanuelle Leon, profesorica na ESCP v Parizu, podala izčrpno in navdihujoče predavanje o izzivih in priložnostih, ki jih prinaša organizacija hibridnega delovnega okolja. V času, ko se organizacije po vsem svetu prilagajajo novim načinom dela, je njena analiza ponudila dragocene vpoglede v to, kako najbolje izkoristiti prednosti hibridnega modela.

Emmanuelle Leon na #loveHR Summitu 2024

Hibridno delo: Trend ali prihodnost?

Leon je izpostavila, da je hibridno delo postalo nujno med pandemijo, ko so organizacije po svetu hitro prešle na delo na daljavo. Vendar pa je bilo tudi pred tem že jasno, da tradicionalni modeli dela ne zadostujejo več potrebam sodobnega poslovnega sveta. Hibridni modeli dela omogočajo večjo fleksibilnost, zmanjšujejo čas preživet v prometu in omogočajo boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

Anekdota o AI in nesporazumih: Emmanuelle je delila zabavno zgodbo o tem, kako je prosila ChatGPT, naj pripravi omleto z "kozjimi jajci", kar je povzročilo zmedo, saj kozje jajce ne obstaja, ChatGPT pa ji je dal navodila, kako naj ta jajca pripravi. To je izpostavilo potrebo po nenehnem izobraževanju in treniranju umetne inteligence, saj lahko tudi napačne interpretacije ali nesporazumi privedejo do komičnih ali manj učinkovitih rezultatov.

Primer iz prakse o delu od doma in prometnih zastojih: Leon je opisala, kako so se med pandemijo ljudje izognili prometnim zastojem, saj so delali od doma. V Franciji, kjer je prej delalo od doma le 6 do 7 odstotkov ljudi, so spoznali, da bi lahko že prej delovali v hibridnem načinu, saj je bilo tehnično možno, da bi delo od doma opravljalo 25 odstotkov zaposlenih.

Izboljšanje dostopnosti za osebe s posebnimi potrebami: Leon je poudarila, kako je hibridno delo omogočilo večjo dostopnost za osebe s posebnimi potrebami. Hibridni modeli dela so odprli vrata tistim, ki prej niso mogli enostavno dostopati do delovnih mest, saj so jim delo od doma in prilagodljivi urniki omogočili lažje vključevanje v delovne procese.

Ključni izzivi hibridnega modela

Po mnenju Leonove je eden izmed ključnih izzivov hibridnega dela zagotoviti, da je produktivnost ohranjena ne glede na to, kje se delo opravlja. Vendar pa študije kažejo, da lahko popolnoma oddaljeno delo zmanjša produktivnost, medtem ko hibridni modeli, ki združujejo delo od doma in v pisarni, lahko nudijo rahlo izboljšanje. Poleg tega je izpostavila pomen prilagodljivega vodenja, ki se zna odzvati na dinamične potrebe svojih zaposlenih.

Vloga HR v hibridnem okolju

Leonova je poudarila, da ima HR ključno vlogo pri oblikovanju uspešnega hibridnega delovnega okolja. To vključuje razvoj politik, ki spodbujajo pravičnost in enake možnosti za vse zaposlene, ne glede na to, ali delajo na daljavo ali v pisarni. Prav tako je pomembno, da HR oddelki razvijajo strategije za ohranjanje visoke stopnje angažiranosti med zaposlenimi, ki so fizično odsotni.

Sklepne misli

Predavanje Emmanuelle Leon je odprlo številna vprašanja o prihodnosti dela in vlogi, ki jo lahko HR igra pri oblikovanju delovnih kultur, ki so vključujoče, produktivne in prilagodljive. Oblikovanje hibridnega delovnega okolja ni le trend, ampak nujnost, ki lahko podjetjem omogoči, da ostanejo konkurenčna in privlačna za talentirane posameznike v hitro spreminjajočem se svetu.

Predavanje Emmanuelle Leon je bilo bogato z anekdotami in praktičnimi primeri, ki ponazarjajo, kako lahko organizacije uspešno navigirajo po kompleksnosti hibridnega delovnega okolja, in zagotovo je predstavljalo dragocen vir znanja za vse udeležence #loveHR Summita.