Tradicionalni pristopi upravljanja človeških virov se v sodobnem poslovnem okolju izkažejo, da so zasnovani preveč linearno in togo, zato organizacije iščejo nove in agilne metode za učinkovito upravljanje človeških virov. Agilni pristopi za rekrutiranje in razvoj talentov predstavljajo novo pot, ki organizacijam omogoča prilagodljivost, inovativnost in hitro prilagajanje spremembam.