Kakšne zaposlene si v podjetju želite? Odgovori delodajalcev so si seveda različni, ampak večinoma si delodajalci želijo zaposlene, ki so kreativni, samoiniciativni, avtonomni, motivirani, zavzeti, odgovorni, se poistovetijo z vrednotami, so sproščeni, sodelujejo z drugimi … Vendar pa, ali ustvarjamo delovna okolja, kjer se zaposleni lahko tako vedejo in razvijajo v smeri kot si želimo?

Glede na raziskavo Future of Jobs, ki jo je leta 2020 izvedel Work economic Forum9, je top pet kompetenc, ki jih delodajalci že iščejo ali pa bodo iskali v bližnji prihodnosti, naslednjih (slika 1):