V Evropi se delovna sila stara in lahko pričakujemo, da bomo vsi delali dlje. Obenem se povečuje stopnja zaposlenosti žensk. Toda starejše ženske se lahko soočajo z »dvojno diskriminacijo« na delovnem mestu – ne samo zaradi starosti, temveč tudi zaradi spola. Ta pojav je treba reševati tako na delovnem mestu kot na družbeni ravni.