Verjetno največkrat zlorabljen izraz, da so »zaposleni naše največje bogastvo«, je še toliko bolj na preizkušnji v nevladnih organizacijah. Delovanje t. i. NVO-jev je običajno hkrati odvisno od kopice prostovoljcev in peščice zaposlenih, predstavnikov različnih generacij, ki bolj ali manj usklajeno delujejo za skupne, nepridobitne cilje.

Zveza tabornikov Slovenije, nacionalna skavtska organizacija je največja samostojna članska mladinska organizacija v Sloveniji, ki združuje okoli 7000 tabornikov in tabornic, vodijo jo mladi prostovoljci in prostovoljke, za operativno podporo članov (71 registriranih samostojnih rodov) pa skrbi 5–10 zaposlenih. Nekoliko drugačne vrednote in svojevrsten taborniški pristop so pripeljali do izvirnih praks, ki odgovarjajo na »nespodbudne« demografske trende in sodobne izzive vodenja.