Za organizacijsko kulturo je treba neprestano skrbeti, saj ima velik vpliv na delovanje podjetja. To pa zna biti v kriznih situacijah nekoliko večji izziv. Ključno je, da vzdržujemo ustrezno komunikacijo in skrbimo za zaposlene. Kakšne so konkretne aktivnosti, ki jih kot podjetje lahko izvajamo, v nadaljevanju predstavljajo tri partnerska podjetja projekta KOC IKT.

Študija, izvedena leta 2019, je pokazala, da bi več kot 77 % udeležencev upoštevalo kulturo podjetja, preden bi se prijavilo na delovno mesto. Več kot 5000 udeleženih je izpostavilo, da jim je organizacijska kultura pomembnejša od plače, glede zadovoljstva s službo. V navedeno študijo so bili vključeni udeleženci iz ZDA, Velike Britanije, Francije in Nemčije.

Kaj sploh je organizacijska kultura?

Organizacijska kultura zajema vse vrednote in vedenja, ki prispevajo k edinstvenemu socialnemu in psihološkemu okolju podjetja. Kaže se v načinih, kako organizacija vodi svoje poslovanje, kako ravna z zaposlenimi, strankami in širšo skupnostjo. Kaže se tudi v tem, v kolikšni meri je dovoljena svoboda pri odločanju, razvoju novih idej in osebnem izražanju ter pri načinu prenašanja informacij v podjetju. Kaže se tudi v zavzetosti zaposlenih pri uresničevanju kolektivnih ciljev.