V času epidemije so se uvedli številni ukrepi za varovanje zdravja zaposlenih na delovnih mestih, nekateri zaposleni so bili prestavljeni na druga delovna mesta, delo številnih se je preselilo v domače okolje, povečal se je obseg dela na daljavo, ki se je močno prepletal z domačim, družinskim življenjem. Izrazili so se problemi, izzivi, hkrati pa tudi priložnosti in kompetence, ki bodo v prihodnje vse bolj pomembne.

V času epidemije (marec–maj 2020) smo izvedli raziskavo o tem, kako delovne organizacije in zaposleni v njih doživljajo in kaj se učijo o situaciji, v kateri so se znašli po izbruhu koronavirusne bolezni in epidemije.