USPEŠNO PROTI MOBINGU

MAG. PAVLA MLINARIČ, mobing svetovalka

Facebook
LinkedIn

Dobri sodelavci so naše največje bogastvo in prav je, da se tega zavedamo. Ko govorimo o sodelavcih, mislimo na znanje, sposobnosti, motivacijo, na njihove osebnostne lastnosti. V kolektivu moramo vzpostaviti ustrezno vzdušje in omogočiti zaposlenim, da izrazijo svoje talente, nagnjenja, sposobnosti in lastnosti za vključevanje v delovni proces, v program dela in razvoj delovne organizacije.  

Človek ni le delovna sila, strokovnjak za neko nalogo ali dejavnost; ima še vrsto lastnosti, sposobnosti in zmogljivosti, ki ostajajo neizkoriščene, zanemarjene ali celo zatrte. Želi si, da ga obravnavamo kot ČLOVEKA, ki je priznan in spoštovan, da upoštevamo njegovo mnenje in znanje. Pri vsem tem pa ne smemo pozabiti na dejstvo, da njegove pravice izhajajo iz dela, da je torej najprej treba pošteno, natančno, dosledno in ob določenem roku opraviti svoje delo in biti lojalen do delodajalca; v javnem sektorju je to država in ne vsakokratni politični funkcionar.

Vodja mora zaposlene znati motivirati z navduševanjem za skupne cilje, določiti pomen in cilje vsakemu posamezniku v skupnih prizadevanjih za boljšo organiziranost dela in izvajanje delovnih nalog. Delo mora optimalno razporediti in usmerjati nadarjenost in sposobnosti sodelavcev tako, da jih spodbuja in predvsem motivira s svojim partnerskim odnosom. Teoretično torej vemo, da je treba sodelavce motivirati za dobro delo. Vodja mora biti usposobljen za ravnanje in vodenje sodelavcev, ki naj bo spoštljivo in odločno.

Mobing je izraz, ki vedno bolj postaja del vsakdanjega govora, psiholog dr. Leyman je v svojih raziskavah ugotovil, da se z mobingom srečujemo