Podaljševanje delovne kariere in staranje delovne sile zahtevata prilagoditve v delovnem okolju z izboljšanjem delovnih pogojev in oblikovanjem kakovostnejših delovnih mest, prilagojenim starajočim se zaposlenim1, 2. Starejši zaposleni poročajo o stresu, pomanjkanju podpore s strani vodij, pretiranih fizičnih zahtevah in pretiranem poudarku na kvalifikacijah kot ključnih ovirah za vztrajanje na trgu dela1.

Podjetja namreč pogosto zamujajo z implementacijo sodobnih načinov vodenja, ki bi akomodirale potrebe in želje starejših zaposlenih. V tem prispevku podajamo nekatera izhodišča za vodenje starejših zaposlenih, s poudarkom na modelu celotnega razpona vodenja.

Zahteve po novih kompetencah vodij

Vodje imajo pri implementaciji kadrovskih praks, povezanih z upravljanjem staranja, pomembno vlogo. Oni bodo nosilci ali pa zaviralci sprememb na tem področju. Strošek neustreznega vodenja so lahko negativna stališča zaposlenih in slabši delovni rezultati.2 Zato je v literaturi ozaveščanje vodij na vseh ravneh organizacijske strukture o posebnostih starejših zaposlenih izpostavljeno kot najpomembnejši ukrep v okviru upravljanja starejših zaposlenih.3, 4, 5, 6 Seminarji ozaveščanja za vodje o vlogi staranja pri delu v prvi vrsti pripomorejo k spreminjanju odnosa, ki ga imajo vodje (in posledično ostali zaposleni) do starejših sodelavcev ter k spreminjanju s starostjo povezanih stereotipov. Vodje morajo biti deležni usposabljanj s tega področja, da bi lahko prepoznali lastne predsodke in da bi razumeli posebne potrebe in vrednote starejših zaposlenih. Posledično bo obstajala večja verjetnost, da bodo z njimi ravnali pošteno.7, 8

Vodje v organizacijah so pod pritiskom, da razvijejo nove kompetence za upravljanje in ohranitev skupine starejših zaposlenih.9 Managerski programi in delavnice, namenjeni učenju upravljanja z raznolikostjo, komunicirajo zaposlenim, da je starostna raznolikost za podjetje pomembna tema, njihov namen pa je tudi zoperstavljanje starostnim stereotipom, spodbujanje blagostanja pri starejših zaposlenih in povečanje uspešnosti podjetja.5 Zato je potrebno spremeniti aktivnosti vodij in jih v večji meri usmeriti v ozaveščanje vseh zaposlenih o naravi in dinamiki s starostjo povezanega upada ter o pozitivnih spremembah (porast kristalizirane inteligentnosti zaradi širokega obsega delovnih izkušenj, manjša obremenjenost s skrbjo za družino ipd.), ki spremljajo pojav staranja zaposlenih.