Velikokrat se v praksi delodajalci srečujejo s številnimi ovirami pri koriščenju dopusta, ki otežujejo izvedbo delovnega procesa. Namen članka je opozoriti na nekatere določbe koriščenja letnega dopusta ter predstaviti izhodišča, ki jih določa zakon za sam institut letnega dopusta.

Pravico do letnega dopusta zakonodajalec uvršča med temeljne pravice v delovnem razmerju, kot tako jo prepoznava tudi sodna praksa. S tem namenom zakonodajalec delodajalcu nalaga tudi nekatere dolžnosti, ki jih mora izpolnjevati v času delovnega razmerja, delavec pa se mora pri koriščenju letnega dopusta držati določenih izhodišč, ki mu omogočajo načrtovanje letnega dopusta.