Delovna organizacija je celovit, povezan sistem. Odvisen je od medosebnih odnosov posameznikov, ki ga sestavljajo. Za uspeh podjetja zato ni pomembno le to, da vsi delajo po svojih najboljših zmožnostih, ampak tudi, da k temu pomagajo drugim1. Delovno okolje je neke vrste habitat, ki dnevno združuje različne ljudi, različnih osebnosti, z različnimi razpoloženji, z različnimi notranjimi čustvenimi stanji. Pomislite, koliko stikov zahteva vaše vsakdanje delo, ki ga opravljate na delovnem mestu. Ti stiki so lahko pogajanja, dajanje navodil, vodenje, delegiranja, upravljanja, prepričevanja … Zaradi tega lahko dokaj hitro nastopijo različne stresne situacije; delovnega, predvsem pa tudi odnosnega izvora.

Stres je definiran kot sindrom, ki vključuje nespecifičen odziv organizma na doživljaj iz okolja. Če pojem prilagodimo tako, da ustreza delovnemu okolju, lahko stres definiramo kot zaznano porušeno ravnotežje med zahtevami delovnega mesta ter posameznikovimi zmožnostmi, da jih izvede, kadar so pomembne tudi posledice neuspeha. Stresna situacija lahko postane negativna izkušnja z emocionalnega vidika in jo lahko povežemo z neprijetnimi stanji anksioznosti, napetosti, depresije in podobnega.2 Navedeno vpliva na naša notranja čustvena stanja ter posledično tudi na medosebne odnose. Zmeda in pomanjkljivosti so pogoste v kolektivih, kjer vladajo neurejeni odnosi, strah pred nadrejenim oziroma pomanjkanje komunikacije2. Komunikacija je ena od številnih psihosocialnih dejavnikov, ki vplivajo na delavce na delovnem mestu. Najpogosteje je proučevana v okviru medsebojnih odnosov ter pojava stresa na delovnem mestu.3 Komunikacija je temelj vsakega odnosa in je tisto orodje, ki ga v vsakem trenutku lahko uporabi vsak izmed nas.