Opredelitev dohodkov iz delovnega razmerja je po Zakonu o dohodnini širša, kot v samem Zakonu o delovnih razmerjih. Poleg dohodkov za plačilo je posameznik upravičen tudi do povračila stroškov in drugih dohodkov, ki so določeni v delovno-pravni zakonodaji. ZDoh-2 te dohodke davčno obravnava in jih v primeru neizpolnjevanja pogojev tudi delno ali v celoti obdavči. V članku prikazujemo širino opredelitve dohodkov iz delovnega razmerja po ZDoh-2 in pripadajoče davčne posledice.

Pri urejanju delovnih razmerij v praksi je potrebno upoštevati Zakon o delovnih razmerjih, pri obremenitvi oz. obdavčitvi pa Zakon o dohodnini. Pri tem se je potrebno zavedati, da Zakon o dohodnini (izključno) za davčne namene širi pojem dohodek iz delovnega razmerja.