V zadnjih štirih letih so se številne prakse pri delu z ljudmi v organizacijah korenito spremenile in mnogi pristopi, ki so bili leta 2019 še učinkoviti, zdaj niso več (v celoti) uporabni. Pomembno področje, na katero so bile organizacije v času pandemije še posebej osredotočene, so fleksibilne oblike dela.