Podjetja želijo pomembne poslovne odločitve sprejemati na kar se da kakovostnih podlagah. Hkrati se vedno več podatkov zbira samodejno. V članku bomo govorili o tem, kaj je HR analitika in zakaj je pomembna, o tem, kakšna je vloga podatkov pri kadrovskem odločanju, o možnih virih podatkov, prednostih in slabostih uporabe anket ter nujnosti temeljite analize že razpoložljivih podatkov.