Inovativnost je od nekdaj osnovno gibalo razvoja vsake družbe, gonilo gospodarskega napredka in večje kakovosti življenja. Ne glede na to, ali gre za razvoj storitev, proizvodov, poslovnih modelov ali novih tehnologij, inovativnost pomeni napredek in sodobnost ter s tem tudi konkurenčno prednost na trgu. Zakaj inovativnost v državni upravi in kaj pravzaprav ta pomeni?

Vsi se zavedamo, da so spremembe edina stalnica, kljub vsemu pa se okolje spreminja vedno hitreje in kompleksnost izzivov, s katerimi se sooča tudi država, nenehno narašča. Če želimo biti uspešni pri uresničevanju našega poslanstva – izboljšati kakovost življenja ljudi in izboljšati poslovno okolje za podjetja, moramo spremeniti način našega dela. Tradicionalni modeli organiziranja in odločanja ter parcialni oziroma silosni pristopi pri reševanju problemov postajajo vedno manj uspešni in ne dosegajo želenih učinkov. Potrebna je še hitrejša odzivnost na potrebe državljanov in gospodarstva, še večja fleksibilnost v načinu delovanja, predvsem pa celostni pristop pri identifikaciji resničnih problemov in njihovem reševanju.