Organizacije se morajo hitro in učinkovito prilagajati spremembam, ki jih narekuje okolje. Pri tem ne smemo pozabiti, kako pomembno je, da so spremembe uvedene tako, da jih zaposleni sprejmejo in živijo. In kakšno vlogo ima pri tem HRM?

Izvedeli boste:
Zakaj ima HRM ključno vlogo pri ustvarjanju stabilnega okolja?
Ključna področja uvajanja sprememb, kjer ima glavno vlogo HRM
Operativne HRM prakse na področju sprememb