Deljenje znanja kot znanje samo je v družbi, ki je vse bolj usmerjena v znanje, zelo pogosto proučevan koncept. Vedno bolj aktualna tematika je starajoča se delovna sila in medgeneracijsko sodelovanje na delovnem mestu oziroma usklajevanje več različnih generacij. Zaposleni različnih starosti imajo raznoliko znanje, ki ga je treba za uspeh organizacij in posameznikov učinkovito prenašati in deliti. V raziskavo smo vključili zaposlene iz različnih organizacij ter proučili njihovo subjektivno doživljanje medgeneracijskega razlikovanja ter njihovo motivacijo za deljenje znanja.